Ziemia Kłodzka

 «  22 23 24 25 26 27

Bazylika Mniejsza Matki Bożej - "Strażniczki...

 

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie - kościół pocysterski nad Nysą Kłodzką wzniesiony w latach 1686-1704 za rządów opata Augustyna Nedecka wg projektu Michała Kleina.

 

Kościół parafialny św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej

 

Kościół parafialny Św. Mikołaja, pierwotny wzmiankowany w 1380 r. Obecny barokowy wzniesiony w 2. poł. XVIII (1777 ?) w., restaurowany w XIX w., remontowany w 1964 r. Murowany, jednonawowy, z symetrycznymi kaplicami imitującymi transept z zakończonym półkoliście prezbiterium i wieżą w elewacji frontowej. We wnętrzu renesansowa ambona z poł, XVII w. i trzy póżnobarokowe ołtarze z 2. poł. XVIII w.

Kościół św. Bartłomieja Apostoła Czermna/Kudowa

 

Pierwsza wzmianka w źródłach pisamych o kościele św. Barłomieja miała miejsce w 1384 r., ale przyjmuje się, że kościół musiał istnieć wcześniej z uwagi na wcześniejsze informacje o istnieniu tutejszej parafii. 

TKt48-155 przechodzi do przeszłości

 

Stało to cacko już bez pary, jako zabytek pomnik linii kolejowej 309. Kursowały na tej trasie Kłodzko-Kudowa bo inne miały problemy....

 «  22 23 24 25 26 27