Dolnośląskie różności

 «  1 2 3 4 5 6 7 8 9  »

Rynek Chełmsko Śląskie

 

W miasteczku piękny  Rynek  z zabytkowymi kamieniczkami   z  XVIII-XIX wieku. Bogato zdobione są jednym z najcenniejszych tego typu zespołów na Śląsku. Część niestety została doprowadzona do ruiny po II wojnie światowej. Większość posiada cechy barokowe i klasycystyczne.

Zespół domów "Dwunastu Apostołów"...

 

Zespół drewnianych domków przy ulicy Sudeckiej zwany "Dwunastu Apostołów" powstał w 1707 roku jako osada tkaczy czeskich. Domy zbudowane są w konstrukcji ryglowej lub na zrąb, parterowe, o dwutraktowych wnętrzach, każdy z podcieniem i drewnianym szczytem: stanowią w całości dzieło jednego zespołu ciesielskiego. Z dwunastu domów zachowało się 11.

Figura I. Św. Anna i Niepokalane Poczęcie NMP

 

Figura ta rozpoczyna małą dróżkę pielgrzymkową, prowadzącą z Rynku miasteczka do oddalonej 2 kilometry na północ, leśnej kaplicy. Na postumencie tej figury, znajdują się czytelne i bardzo dobrze zachowane, łacińskie napisy fundacyjne, które zawierają ukrytą w chronostychu datę 1719 oraz imię i nazwisko fundatora. Dokładniejszy opis na stronie

Zespół domów "Siedmiu Braci" Chełmsko...

 

Dawny zespół siedmiu domów zbudowano w 1763 roku. Podobnie jak 12 Apostołów został wzniesiony dla rzemieślników z tym, że w nich mieszkali i pracowali tkacze adamaszku sprowadzeni tutaj z Bawarii. Były to domy częściowo murowane parterowe, szczytowe, z podcieniami i wysokim dachem. Niestety w wyniku pożaru sześć z nich spłonęło. Dziś na ul. Kamiennogórskiej możemy oglądać jeden z nich pozostały w nienaruszonym stanie

Plebania i cmentarz Chełmsko Śląskie

 

Obok kościoła wznosi się XVI-wieczny budynek dawnej szkoły parafialnej oraz barokowa plebania, do której prowadzi wspaniała brama z piaskowcowym portalem zwieńczonym alegorycznym medalionem. Koło plebanii zachowały się kolejne pamiątki rozkwitu miasteczka - nagrobki dawnego cmentarza. Tak kościół, jak wejście do plebanii kontrastują z resztą Chełmska, bo zostały dopiero co odrestaurowane

Kościół św. Rodziny Chełmsko Śląskie

 

Pierwotny kościół w tym miejscu był wzmiankowany w 1343 r.  W latach 1670 - 1680 został zastąpiony nowym, a inicjatorem jego budowy był ówczesny opat krzeszowski Bernard Rosa. W latach 1690 - 1691 powstała kościelna wieża.  Remonty przeprowadzano m.in. w latach 1962, 1967 - 1970 i w 1995 r.

Zapora na Jeziorze Bystrzyckim Lubachów

 

Zapora na Jeziorze Bystrzyckim powstała w latach 1911-1914, aby przeciwdziałać skutkom powodzi w tym rejonie. Na terenach zalanych poniżej tamy powstało malowniczo wkomponowane w dolinę jezioro zwane Bystrzyckim lub Lubachowskim.

Zamek Grodno

 

Zamek Grodno (niem. Kynsburg) – zamek położony w południowej części Gór Wałbrzyskich na szczycie góry Choina (450 m n.p.m.) wznoszącej się nad lewym brzegiem Bystrzycy. Dolina tej rzeki, zwana kiedyś Śląską Doliną, stanowi naturalną granicę między Górami Sowimi i położonymi na zachód od nich Górami Wałbrzyskimi. Malowniczą lokalizację zamku potęguje położone u podnóża góry zaporowe Jezioro Lubachowskie.

Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka

 

Podziemny Kompleks Osówka znajduje się niewiele ponad kilometr na północny-wschód od miejscowości Kolce i takiej samej odległości na północ od miejscowości Sierpnica. Prace rozpoczęto tutaj w połowie 1943r. Doprowadziły one do powstania ogromnego systemu betonowych korytarzy, umocnień i hal.

Krzyże pokutne - Zamek Grodno

 

Krzyże kamienne stojące w sieni zamku Grodno w Zagórzu Ślaskim. Pierwszy (z prawej) - 81 x 77 x 20 cm - został przeniesiony ze Stanowic do Muzeum w Świdnicy (po rozbiórce muru majątku w Stanowicach gdzie był wmurowany na prawo od wejścia); od 1986 r. na zamku. Drugi krzyż - 61 x 49 x 21 cm - został przeniesiony z Żerkowa, gdzie leżał kilka metrów od drogi do stacji kolejowej w Łosocicach; wg legendy związany z zamordowaniem jednego z miejscowych chłopów przez handlarza bydłem.

 «  1 2 3 4 5 6 7 8 9  »