Śląskie

Zamek w Pszczynie

 

Zamek w Pszczynie – dawna rezydencja magnacka w Pszczynie na Górnym Śląsku, powstała w XI lub XII w., od tego czasu wielokrotnie przebudowywana. W średniowieczu własność między innymi książąt opolsko-raciborskich, książąt opawskich i książąt cieszyńskich. W latach 1548–1765 należał do śląskiego rodu Promnitzów, 1765–1847 książąt Anhalt-Köthen-Pless a od 1847 książąt Hochberg von Pless z Książa.

Muzeum Trofeów Adama Małysza - Wisła

 

Galeria mieści się w budynku fundacji Izabeli i Adama Małyszów „Wystarczy chcieć", która stawia sobie za cel pomoc ludziom, dla których sport był nie tylko pasją, ale i sposobem na życie ale ulegli kontuzjom.

 

Muzeum Browaru Żywiec

 

Browar w Żywcu, jeden z pierwszych i najbardziej znanych w kraju. Założony został w 1856 r. przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga. 150 lat później w jego najstarszej, historycznej części swe podwoje otworzyło arcyciekawe muzeum.

Cieszyn czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin

 

miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, którego władz jest siedzibą. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Republiki Czeskiej i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”.

Skocznia narciarska im. Adama Małysza w...

 

Pierwsza skocznia w Malince powstała w latach 1932-33. Pierwszym jej rekordzistą został Mieczysław Kozdruń, który osiągnął odległość 41 metrów. W 1953 dokonano pierwszej poważnej modernizacji obiektu.. Kolejna przebudowa odbyła się w latach 1966-1967.

 

Tropikalna Wyspa Marklowice

 

Tropikalna Wyspa w Marklowicach oferuje turystom trzy fontanny i gejzer, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe, skatepark, ścieżki spacerowe, rowerowe i do jazdy na rolkach, plac z urządzeniami siłowymi, a także amfiteatr.

Pustynia Błędowska Wzgórze Dąbrówka (355 m n.p.m.)

 

Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.