Nepomuceny w Polsce

Nepomuceny I

 

Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i penitentów. Jest także patronem chroniącym przed powodziami i wzburzonymi wodami, a także patronem mostów, przepraw, życia rodzinnego. Według tradycji ludowej jest świętym, który chroni również pola i zasiewy zarówno przed powodzią, jak i suszą. Z tego powodu figury św. Jana Nepomucena spotyka się nie tylko przy mostach i rzekach, ale i w okolicy skrzyżowań dróg, a także na placach publicznych i przy kościołach.

Jan Nepomucen II

 

Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i penitentów. Jest także patronem chroniącym przed powodziami i wzburzonymi wodami, a także patronem mostów, przepraw, życia rodzinnego. Według tradycji ludowej jest świętym, który chroni również pola i zasiewy zarówno przed powodzią, jak i suszą. Z tego powodu figury św. Jana Nepomucena spotyka się nie tylko przy mostach i rzekach, ale i w okolicy skrzyżowań dróg, a także na placach publicznych i przy kościołach.

Jan Nepomucen III

 

Przy   ostatnim  domu  w  Karłowie jadać w   kierunku  Batorowa  za mostkiem po prawej stronie pomiędzy dwoma jesionami   znajduje się kapliczka datowana   na  rok 1855. 

Nepomuceny IV

 

Nepomuceny z Gorzanowa  

Barokowa figura św. Jana Nepomucena na placyku we wsi, niedaleko rzeki,  w sąsiedztwie dawnego młynu. Pochodzi z 1721 roku i ufundowała ją hrabina Rozalia von Herberstein.  Postument niski, kamienny, prostopadłościenny, ujęty esownicami, zwieńczony gzymsem. Płycina z inskrypcją, w inskrypcji chronostych  Treść inskrypcji w wolnym tłumaczeniu znaczy: "Hrabina Herberstein, córka Hr. Jorger nakazała pilnie wystawić (ten pomnik) ku czci św. Jana" (tłum: S.Zobniów). Na postumencie kamienna rzeźba, z krzyżem i aureolą z 5 gwiazdkami

 

Jan Nepomucen Trzebieszowice III

 

Pomnik z figurą Jana Nepomucena ustawiony przy drodze wiodącej do kościoła św. Andrzeja, w odległości około 30 m od bramki wejściowej na teren cmentarza przykościelnego, naprzeciw domu nr 152. Jest to jeden z piękniejszych pomników z rzadkim przedstawieniem klęczącej na chmurkach postaci św. Jana Nepomucena, adorującego z odkrytą głową trzymany na prawym ramieniu krzyż z palmą męczeństwa. Z chmurek wyłania się główka aniołka niejako unosząc ku niebu postać świętego trzymającego w lewej ręce kłódkę - symbol zachowania tajemnicy spowiedzi i widoczny obok na chmurce biret symbol kapłaństwa.

Jan Nepomuk IV

 

Jan Nepomucen (ur. ok. 1350 w Pomuku, obecnie Nepomuk, zm. 20 marca 1393 w Pradze) – prezbiter, spowiednik Zofii Bawarskiej, męczennik i święty Kościoła katolickiego

Jan Nepomucen Trzebieszowice II

 

Figura św. Jana Nepomucena z 1765 roku w  pobliżu  boiska sportowego w  Trzebieszowicach.  Święty trzyma na lewym ramieniu krzyż z palmą męczeństwa. Ubrany jest w sutannę z ośmioma guzikami, w komże i pelerynę ozdobiona frędzlami z kapturem. Figura świętego ustawiona na czterostopniowym cokole na którego trzech stronach widoczne są płyciny. Na przedniej płycinie inskrypcja fundacyjna z chronostychem

Pomnik Trójcy Świętej z adorującym św. Janem...

 

Jedyne tego typu przedstawienie św. Jana Nepomucena adorującego Trójcę Św. Jan znajduje się na kamiennym cokole z inskrypcjami i herbami. Całość otoczona kamienną balustradą. Brak Gołębicy symbolizującej Ducha Św. Najprawdopodobniej została skradziona lub zniszczona w czasie powodzi w 1997 roku. Pierwotnie pomnik znajdował się w innym miejscu

Nepomucen i Kolumna Maryjna Jawiszów

 

Nepomucen z Jawiszowa   charakteryzuje się  jaskrawą kolorystyką pewnie  jakiś miejscowy  artysta dobrał kolory. pozostawiam to bez komentarza. Jan na  wysokim cokole  z  krucyfiksem i palną na prawym przedramieniu  z bietem na głowie. Figura św. Jana stała dawnej na moście została przeniesiona na obecne miejsce w 1988 roku.


W tej samej miejscowości znajdziemy ciekawą  barokową   kolumnę Maryjną

Figura św. Jana Nepomucena Chełmsko Śląskie

 

Barokowy Jan N. z aniołkami na pochyłym rynku, XVIII wiek.. Jan stoi na kłębowisku chmurek, a na plecach dosłownie siedzi mu aniołek, który ponad ramieniem Jana ukazuje mu krucyfiks do adoracji.  Cokół dwukondygnacyjny, górna część zdobiona spływami wolutowymi. Na dolnym kartuszu data 1855.