Nepomuceny w Polsce

 «  1 2 3 4  »

Nepomuk I Otmuchów

 

Kamienna figura św. Jana Nepomucena ustawiona po prawej stronie kościoła pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego. Nepomuk z krzyżem oraz biretem  w dłoni. Naprzeciwko niego, po drugiej stronie kościoła, ustawiona druga figura św. Jana Nepomucena

Nepomuk II Otmuchów

 

Kamienna figura św. Jana Nepomucena ustawiona po lewej stronie kościoła pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego. Nepomuk w aureoli z 5 gwiazdami, z krucyfoksem i złocona palmą w dłoniach. Po drugiej stronie kościoła, ustawiona druga figura św. Jana Nepomucena.

Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Parku...

 

Na terenie Parku Szczytnickiego znajduje się również drewniany kościół z przełomu XVI i XVII wieku, pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Zbudowany przez cieśli ze Starego Koźla, tam też początkowo stał. W XVIII w. został przeniesiony do Kędzierzyna, a stamtąd w 1913 do Wrocławia, pod kierownictwem wrocławskiego architekta Theo Effenbergera. On też polecił ustawić przy kościele, obecny do dziś, średniowieczny krzyż pokutny, zrekonstruować drewniane podcienie i całość otoczył drewnianym płotem.

Nepomucen Lądek-Zdrój

 

Jan na moście św. Jana z 1565 roku na rzece Białej. Na froncie cokołu chronostych sumujący datę 1710. Z boku inny napis uwieczniający renowację rzeźby słowami "z dobrowolnych datków statua ta została odnowiona " W 1742r renowację wykonał Michał Klahr Starszy. Kolejne renowacje miały miejsce w latach 1783 oraz 1822r Jan z biretem na głowie i aureola z gwiazdami z krucyfiksem w dłoniach.

Nepomucen Różanka

 

Różanka w  pobliżu   kościoła   parafialnego  pw. Wniebowzięcia NMP znajduje się  za  ciekawie wykonanym  kamiennym  ogrodzeniem  barokowy  Jan Nepomucen  okazałej  postury.  Figura datowana  na 1730 rok.  Rzeźbiona podstawa z  żelaznym świecznikiem  Nepomuk z  bireten na głowie i krucyfiksem w dłoniach.    

Jan Nepomucen Piszkowice

 

W kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach w ołtarzu poświęconym Janowi znajduje się drewniana barkowa polichromowana figura Nepomuka w asyście aniołków.

Jan Nepomucen Międzylesie II

 

Jan Nepomucen Międzylesie III

 

Nepomucen Wambierzyce IV

 

Na Nowym Świecie  przy drodze prowadzącej z Wambierzyc do Radkowa z prawej strony pomiędzy dwoma lipami, kamienna barokowa rzeźba Jana N. na kolumnie. Kolumna ustawiona na cokole z chronostychem z tyłu datowany na rok 1707.

Figura św. Jana Nepomucena Walbrzych

 

Pochodząca z XVIII w kamienna figura św. Jana Nepomucena usytuowana jest przy wewnętrznej drodze do kościoła św. Barbary. JN stoi na tarczy herbowej trzymając w lewej ręce palmę, a w prawej drewniany krzyż. W cokole znajduje się wnęka na światło.

 «  1 2 3 4  »