Kłodzko

 «  4 5 6 7 8 9

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w...

 

Funkcjonuje jako jednostka ratowniczo-gaśnicza. Pierwszym komendantem, po wojnie, straży pożarnej w Kłodzku był ppor. Stefan Siudalski

Lwia Fontanna Löwenbrunnen w Kłodzku

 

Poniżej balustrady wyrównujacej spadek kłodzkiego rynku, a wejsciem głównym do  ratusza znajduje się barokowa studnia z XVII/XVIII wieku, remontowana w 1890 roku. Podstawę stanowi cysterna złozona z 4 półkoli połaczonych w kwadrat z prostokatnymi narożami. Z jej środka wyrasta wysoka koncha podtrzymywana przez cztery delfiny. Na środku szerokiej czaszy stoi lew w koronie, wspierający się na tarczy.

Powódź w Kotlinie Kłodzkiej 2009

 

Gwałtowne burze przetaczały się przez powiat kłodzki od 19 do 24. Wylały rzeki i potoki, nie wytrzymywała kanalizacja burzowa. Pod wodą znalazły się ulice w samym Kłodzku i dojazdowe do miasta.

Twierdza Kłodzko niem.Festung Glatz

 

Jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska i charakterystyczny punkt Kłodzka.Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu na górze zwanej Forteczną lub Zamkową pochodzi z relacji czeskiego kronikarza Kosmasa z roku 981.

Fort na Owczej Górze w Kłodzku.

 

Fort na Owczej Górze stanowił oddalony fort pomocniczy Twierdzy Kłodzko. Składał się z dwóch dużych koron: Korony Niskiej i Korony Wysokiej. Korona Niska miała system kleszczowy oraz narys zwany moguncko-würzburskim, charakteryzujący się cofniętymi barkami bastionów, równoległymi lub prawie równoległymi do ich czół.

 «  4 5 6 7 8 9