Kłodzko Miasto

Wiadukt z kladką i przepustem

 

Za   stacją   kolejową  Kłodzko Miasto w kierunku  Kłodzko Nowe znajduje się  na wysokim nasypie   most konstrukcji betonowej  i zarazem z  kładką  pod   torowiskiem   jako ciąg pieszy.

Kłodzko Miasto – przystanek kolejowy w Kłodzku

 

Przystanek kolejowy Kłodzko Miasto położony jest w samym centrum miasta, na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej. Stację ustanowiono około 1890 roku, stacja obsługiwała wyłącznie przelotowy ruch osobowy. W okresie międzywojennym uznano, że obecny przystanek nie jest wystarczający dla potrzeb miasta Kłodzka.