Dzwonnica alarmowa w Dańczowie

Dańczów – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki.

Stacja kolejowa w Kulinie

Przystanek kolejowy położony na linii kolejowej z Kłodzka do Kudowy Zdroju. I pochodzi z roku 190304 Budynek stacyjny jest drewniany, parterowy. Na przystanku Kulin Kłodzki nie ma już czynnej kasy, ani poczekalni. Zespół stacyjny, oprócz podstawowego budynku, stanowił dawniej jeszcze magazyn.

Barokowy zespół pielgrzymkowy w Szalejowie Dolnym

Pierwszą procesję do tutejszej kaplicy św. Anny poprowadzili jezuici w 1628 roku. Obecny, barokowy zespół pielgrzymkowy, wzniesiono w latach 1731-1732 z inicjatywy Gotrfyda Wedingera - rektora kolegium jezuickiego w Kłodzku. Składa się on z dwóch sąsiadujących z sobą kaplic.

Kapliczka słupowa w Łężycach

Na  Górnych Łężycach   na  prywatnej posesji w  kierunku Karłowa   po lewej stronie znajduje się  kamienna  kapliczka  wykonana z piaskowca. Wysokości około  2,5m do czasów dzisiejszych  nisza  jest   pusta.

Wiadukt kolejowy w Bardzie

Wiadukt za stacją kolejową PKP w Bardzie  w kierunku na Wrocław.   Linia  przechodząca przez niego jest zelektryfikowana i dwutorowa.

Most kamienny w Bardzie

Pierwszy most na Nysie Kłodzkiej w Bardzie zbudowany został z drewna jeszcze w średniowieczu i taki stał przez kilka wieków. Budowę kamiennego mostu ukończono w 1589 r. Ostateczny swój wygląd w stylu gotyckim otrzymał po przebudowie w 1909 r. W czasie działań wojennych most uległ zniszczeniu, wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie. Odbudowano go w 1950 r.

Bazylika Mniejsza Matki Bożej - "Strażniczki...

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie - kościół pocysterski nad Nysą Kłodzką wzniesiony w latach 1686-1704 za rządów opata Augustyna Nedecka wg projektu Michała Kleina.

 

Święty Florian, właśc. Florian z Lauriacum

Urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (dawn.Ceti, Dolna Austria). Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch).

 

Rewitalizacja byłego PPH w Szczytnej 2010

Prace    nad  rewitalizacja dobiegają  końca, co prawda  termin jest deko przeciągnięty   ale pogoda nie rozpieszczała  wykonawców.  Za to   efekt jest  piorunujący, pamiętamy   jeszcze czasy   gdzie tu   krówki biegały. 

 

Kościół parafialny św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej

Kościół parafialny Św. Mikołaja, pierwotny wzmiankowany w 1380 r. Obecny barokowy wzniesiony w 2. poł. XVIII (1777 ?) w., restaurowany w XIX w., remontowany w 1964 r. Murowany, jednonawowy, z symetrycznymi kaplicami imitującymi transept z zakończonym półkoliście prezbiterium i wieżą w elewacji frontowej. We wnętrzu renesansowa ambona z poł, XVII w. i trzy póżnobarokowe ołtarze z 2. poł. XVIII w.