«  14 15 16 17 18 19 20  »

Kościół filialny Matki Bożej Siewnej w Grodżcu

U podnóża góry zamkowej wznosi się kościół filialny Matki Bożej Siewnej, o którym poza wzmianką z XIII w, niewiele wiemy. Jego kronika wraz z samym budynkiem zniszczały w wojnie 30-letniej. Odbudowano go w latach 1684 i 1688, a w 1735 r otrzymał nowy dach; stan kościoła musiał być jednak nie najlepszy, skoro w 1826 r. trzeba było zbudować nową (na miejsce starej) wieżę, a cały kościół poddać gruntownej naprawie. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbowej

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbowej - budynek szachulcowy czyli z drewna i gliny, o konstrukcji słupowo-ramowej, wzniesiony przez gminę ewangelicką dawnego Ruckenwaldau (Wierzbowej) w roku 1756.

 

Stacja Lądek -Zdrój

Linię przez stację Lądek Zdrój oddano do użytku 14 listopada 1897 roku. Przebiegająca przez Lądek Zdrój linia kolejowa nosiła nazwę "Kolej Doliny Białej Lądeckiej" (Bieletalbahn, Landecker Biele Bahn). Kompleks stacyjny w Lądku Zdroju powstał w obecnym kształcie w 1912 roku (wtedy dworzec został powiększony o swoją zachodnią część). W jego skład wchodzi okazały (największy na całej linii), piętrowy budynek dworca z kasami, poczekalnią i restauracją, przylegająca do budynku drewniana wiata peronowa, szalet i magazyn we wschodniej części stacji. Układ torowy składał się z toru głównego z peronem, dwóch torów bocznych (przy jednym z nich był peron) oraz bocznicy do magazynu.

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Bobolice

Kościół parafialny MB Bolesnej (pierwotny drewniany) wzniesiono w 1447 r. Obecny, murowany z kamienia, zbudowano w latach 1495 -1501. Do okresu 1730 -1736 r. była to trzynawowa halowa budowla z dwiema wieżami od zachodu. Wtedy to usunięto gotyckie filary, a wnętrze przebudowano na jednonawowe z płytkimi kaplicami wzdłuż nawy głównej. Budowla orientowana, murowana z kamienia, z zewnątrz utrzymała gotycką szatę z potężnymi przyporami i ostrołukowymi oknami.

Wiadukt kolejowy Ratno Dolne

Linia kolejowa nr 327 odc. Ścinawka Średnia - Radków

Heuscheuergebirgsbahn. Odcinek dawnej   kolejki  Stołowogórskiej w kierunku  do  Dzierżoniowa.  Wybudowana w latach  1902-03.  Zlikwidowana w roku 1999.  Torowiska ze złomowano pozostały tylko  śliczne wiadukty kolejowe i dawne budynki stacyjne. 

TKt48-155 w Kudowie

Trochę życzliwości i nakładu środków a można by było zachować dla potomności tą piękną TKt48-155 by nadal istniała i można było ją podziwiać jako zabytek kolejnictwa. Ale niestety pocięto ją na żyletki. Niezrozumiały jest dla mnie fakt że muzeum kolejnictwa z Jaworzyny chciało zabrać tekatkę do siebie na własny koszt.

Wiadukt kolejowy Głuszyca Górna

Wiadukt na linii 286 Kłodzko - Wałbrzych Głuszycy Górnej zbudowany na 39 kilometrze, rok budowy 1878
dwutorowy,wsparty na 3 filarach, wysokość ok.15 m, długość - 149 m.

Kolej Sowiogórska Dworzec Mały - Ścinawka Śr

Kolej Sowiogórska powstała dla potrzeb lokalnego transportu towarowo-osobowego przecinając Gory Sowie i częściowo Bardzkie przez Przełęcz Srebrną. Tworząc skrót w stosunku do istniejącej sieci kolei, łączyła Dzierżoniów z Nową Rudą. Dzierżoniów wraz z sąsiednimi miastami był ośrodkiem przemysłu włókienniczego zaś noworudzkie kopalnie wydobywaly węgiel kamienny, niezbędny tym fabrykom.

Linia kolejowa z Wejherowa do Garczegorza

Fragment już nieczynnego odcinka kolejowego  pochodzącego  z roku  1910.   Była to typowa linia kolejowa z Wejherowa do Garczegorza. Malowniczy odcinek  zarośnięty już  miejscami nie do przejścia nawet pieszo.

Wiadukt (Kłodzko / Nysa Kłodzka)

Pierwszy most kolejowy na linii Kłodzko Gł. - Wałbrzych Gł. Położony jest przy wyjeździe ze stacji Kłodzko Gł. nad rzeką Nysą Kłodzką. Przyczółki mostu wyposażone są w ceglane umocnienia, służące w przeszłości za wartownie. Kratowa część nośna,

 «  14 15 16 17 18 19 20  »