«  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  »

Przystanek osobowy PKP Głuszyca Górna d. stacja

Dawniej stacja w km 10,968 linii z Wałbrzycha Głównego do Kłodzka Głównego (km 40,022 w kierunku przeciwnym) i w km 355,81 wg przedwojennego kilometraża liczonego od Berlina. Obiekt położony jest na wys. 496 m npm. na wzniesieniu ponad zabudową miejscowości

Palmiarnia w Lubiechowie Książ Wałbrzych

W okolicy zamku Książ w latach 1911 -1914 z polecenia księcia na Pszczynie i Książu Jana Henryka XV von Pless, spadkobiercy fortuny Hochbergów (właściciela jednego z największych majątków ówczesnej Europy) wybudowana została palmiarnia.

Kopalnia GABRA Nowa Ruda - Słupiec

Kamieniołomy, w których wydobywa się skałę bazaltową w  okolicach   Nowej Rudy- Słupiec. Nazwa  kopalni  pochodzi   od  Gabro (diabaz) - magmowej  skały,  barwy szarozielonej o dużej wytrzymałości, szczelnie zbitej strukturze, niskiej porowatości i całkowitej mrozoodporności. Skład mineralny podobny do bazaltu (główne składniki to plagioklazy i pirokseny). Ze względu na dużą twardość wykorzystywana jako materiał drogowy i budowlany.  Produkcja roczna 1,6 mln ton,  zakład  posiada własną  bocznice  kolejową  na której przeładowywane  jest   do 8 tys. ton/dobę.

Zamek Książ Wałbrzych

Po dziś dzień historia Zamku Książ wciąż pełna jest tajemnic. Znaczną większość dowodów na rzeczywiste przeznaczenie podziemi zamku Niemcy zdołali zniszczyć w 45 tuż przed atakiem wojsk radzieckich. 

Przystanek osobowy PKP Jedlina Górna

Przystanek osobowy PKP Jedlina Górna kilometraż  47,636  Przez obiekt  przebiega  linia kolejowa nr 285  obecnie jednotorowa linia  kiedyś dwutorowa.  Stacja   obecnie  jest   już nie używana   i w stanie  ruinalnym. grozi zawaleniem.  Przy stacji funkcjonowało podziemne przejście   na drugi   tor.  Za stacją  w kierunku Wałbrzycha znajduje się  najdłuższy   tunel w Polsce  długości 1601m 

Linia kolejowa 309 Kłodzko Kudowa

Stacja kolejowa Ścinawka Średnia

Ścinawka Średnia to jedyna stacja węzłowa na linii Kłodzko - Wałbrzych. Dawniej był to pięciokierunkowy węzeł z liniami do Tłumaczowa, Radkowa i Srebrnej Góry. Obecnie zachował się tylko fragment ostatniego odcinka do Nowej Rudy Słupiec, używany dla wywozu kruszywa z pobliskiego kamieniołomu. Stacja została wybudowana jako dworzec wyspowy, składająca się z dworca "dużego" i "małego".

Wiadukt nad torowiskiem 47,800 km

Wiadukt kamienno betonowy nad linia kolejową. Pomiędzy stacją w Jedlinie Górnej a tunelem pod Małym Wołowcem

Przepust nad ulicą Dworcową 39,500 km

W  Głuszycy Górnej   za wiaduktem kolejowym a  przystankiem kolejowym głuszyca znajduje się przepust  kolejowy nad   ulicą Dworcową

Linia kolejowa nr 286 Kłodzko Główne i Wałbrzych...

Linia otwarta dla ruchu w latach 1879–1880 jako druga część Śląskiej Kolei Górskiej. Linii ta miała połączyć Berlin z Wiedniem.

 «  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  »