Wojskowe klimaty

Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka

Podziemny Kompleks Osówka znajduje się niewiele ponad kilometr na północny-wschód od miejscowości Kolce i takiej samej odległości na północ od miejscowości Sierpnica. Prace rozpoczęto tutaj w połowie 1943r. Doprowadziły one do powstania ogromnego systemu betonowych korytarzy, umocnień i hal.

31 Bateria im. Heliodora Laskowskiego w Helu

31 Bateria im. Heliodora Laskowskiego w Helu – czterodziałowa bateria artylerii nadbrzeżnej kalibru 152,4 mm, ustawiona na cyplu Półwyspu Helskiego, nazywana też "baterią cyplową". Wchodziła w skład Rejonu Umocnionego Hel. W 1939 stanowiła bardzo ważny element polskiej obrony Wybrzeża.

Fort Gerharda Świnoujście

Fort Gerharda, zwany również Fortem Wschodnim – jeden z fortów Twierdzy Świnoujście. Położony jest we wschodniej części Świnoujścia, w dzielnicy Warszów, na wyspie Wolin, w pobliżu latarni morskiej.

Fort Anioła Świnoujście

Muzeum architektury militarnej. Zbudowany w latach 1854-1858, za czasów panowania króla pruskiego Frederyka Wilhelma IV jako punkt artyleryjsko - obserwacyjny Twierdzy Świnoujście.

 

Pomnik Poległych żołnierzy w Mostowicach

W murze kościelnym  znajduje się  dobrze zachowany pomnik poległych w I Wojnie  z nazwiskami  poległych i zaginionych.

Brama św. Teresy Theresientorw Kłodzku

Fort na Owczej Górze miał za zadanie uniemożliwić ostrzelanie Twierdzy Głównej ze szczytu wzniesienia, a także ułatwić obserwację wysuniętych północno-wschodnich przedpól i poprawić kontrolę drogi w kierunku Wrocławia.

Koszary Feldmarszałka Von Moltke w Kłodzku

Dawne koszary  Feldmarszałka Von Moltke,  dzisiaj  Zespół Szkół Zawodowych.

Niewypał z II Wojny Swiatowej

Podczas  prac ziemnych w październiku 2008 roku podczas budowy   Orlika wykopano   niewypał z czasów II  Wojny Światowej.  Po  zabezpieczeniu  miejsca  przez policje,  saperzy  zabrali niewypał.

Twierdza Kłodzko niem.Festung Glatz

Jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska i charakterystyczny punkt Kłodzka.Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu na górze zwanej Forteczną lub Zamkową pochodzi z relacji czeskiego kronikarza Kosmasa z roku 981.

Hel - Muzeum Obrony Wybrzeza - Rejon Umocniony Hel

Muzeum Obrony Wybrzeża - w Helu otwarte w roku 2006 eksponuje swoje wystawy w dwu ogromnych, wyremontowanych obiektach dawnej niemieckiej baterii artylerii nadbrzeżnej "Schleswig Holstein". Zainstalowane tu na krótko (przeniesione po oddaniu strzałów próbnych do Francji) trzy działa kalibru 406 mm co odpowiada kalibrowi 16 cali były wykonane dla planowanych przed wybuchem wojny niemieckich pancerników typu "H".

Riese niem. olbrzym kompleks Rzeczka

Riese (niem. olbrzym) – kryptonim największego projektu górniczo-budowlanego hitlerowskich Niemiec, rozpoczętego i niedokończonego w Górach Sowich, oraz na zamku Książ i pod nim, w latach 1943-1945.

Fort na Owczej Górze w Kłodzku.

Fort na Owczej Górze stanowił oddalony fort pomocniczy Twierdzy Kłodzko. Składał się z dwóch dużych koron: Korony Niskiej i Korony Wysokiej. Korona Niska miała system kleszczowy oraz narys zwany moguncko-würzburskim, charakteryzujący się cofniętymi barkami bastionów, równoległymi lub prawie równoległymi do ich czół.

Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego Jelenia Góra

Skansen jest oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Zgromadzono tu sprzęt radiolokacyjny, który Wojsko Polskie wykorzystywało w latach 70., 80. i 90. Jest to największa na Dolnym Śląsku ekspozycja broni ciężkiej używanej po 1945 roku przez Wojsko Polskie

Wzgórze Jeźdźca 546 m n.p.m. Szczytna

Na Wzgórzu Jeździec w 1927 r. postawiono kamień upamiętniający wojnę kartoflaną z 1778r. Został on ufun­dowany przez G.G.V. Pomnik wykonany jest z szarego piaskowca, o podstawie prostokątnej (wym. 65 x 85 cm, wys. 120 cm).