Kopalnie i Sztolnie

KWK Szyb Julia Wałbrzych

Wałbrzyska kopalnia Julia przechodzi gruntowny lifting. Kilkadziesiąt milionów złotych zamieni nieczynny od lat 90. obiekt w miejsce, które powróci do życia. Będą duże muzeum z kopalnianymi urządzeniami, restauracja, sale teatralne, a nawet stanowisko dla garncarza

Kopalnia melafiru Tłumaczów

Kopalnia melafiru Tłumaczów, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Radków, na pograniczu Gór Suchych i Obniżenia Ścinawki w Sudetach Środkowych. W roku 2008 Strateg Capital sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kopalni kruszyw. W latach 2009-2010 w oparciu o własne dwa złoża melafiru, powszechnie znane z wysokich parametrów kruszywa Strateg Capital sp. z o.o. uruchomił przedsięwzięcie Kopalnie Melafiru Tłumaczów.

Szyb Nowy I Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" Pole "Słupiec"

We wtorek, 13 sierpnia br. zapadła decyzja dotycząca remontu szybu Nowy I w Słupcu. Projekt "Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptacje poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową" - został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka

Podziemny Kompleks Osówka znajduje się niewiele ponad kilometr na północny-wschód od miejscowości Kolce i takiej samej odległości na północ od miejscowości Sierpnica. Prace rozpoczęto tutaj w połowie 1943r. Doprowadziły one do powstania ogromnego systemu betonowych korytarzy, umocnień i hal.

Kopalnia Węgla Kamiennego Muzeum Górnictwa Nowa Ruda

Początki kopalni datuje się na rok 1781 kiedy to nadano kopalni nazwę Ruben.

Od roku 1945 nosiła nazwę „Nowa Ruda”. W 1946 roku dołączono do niej kopalnie „Przygórze” i „Jan”. W 1954 roku obszar górniczy dawnej kopalni „Jan” został przekształcony w kopalnię „Słupiec”. Od 1971 roku kopalnie „Nowa Ruda” i „Słupiec” połączono w kopalnię „Nowa Ruda” w Słupcu.

Kopalnia GABRA Nowa Ruda - Słupiec

Kamieniołomy, w których wydobywa się skałę bazaltową w  okolicach   Nowej Rudy- Słupiec. Nazwa  kopalni  pochodzi   od  Gabro (diabaz) - magmowej  skały,  barwy szarozielonej o dużej wytrzymałości, szczelnie zbitej strukturze, niskiej porowatości i całkowitej mrozoodporności. Skład mineralny podobny do bazaltu (główne składniki to plagioklazy i pirokseny). Ze względu na dużą twardość wykorzystywana jako materiał drogowy i budowlany.  Produkcja roczna 1,6 mln ton,  zakład  posiada własną  bocznice  kolejową  na której przeładowywane  jest   do 8 tys. ton/dobę.

Szklary Huta - Hauda Niklu

Szklary Huta – osiedle fabryczne z pozostałościami kopalni i huty rud niklu (zabudowania, hałdy); na terenie dawnej  kopalni szlak dojściowy doprowadza do ciekawego odsłonięcia Ŝył serpentynitowych, gdzie łatwo znaleźć ciekawe minerały (m.in. opale);

KOPALNIA URANU W KLETNIE "KOPALINY"

W Masywie Śnieżnika można zwiedzić starą kopalnie uranu. Kompleks kopalniany składa się z wyrobiska o całkowitej długości 37 km, w tym 20 sztolni, a także 3 szyby o głębokościach 83-150 m. Dostępna jest tylko sztolnia nr 18 o zawrotnej długości 200m.

Podziemna Trasa Turystyczna 1000-lecia Państwa Polskiego‎ w Kłodzku

W niepewnych czasach mieszkańcy Kłodzka budowali pod swymi domami piwnice, w których na wypadek niebezpieczeństwa mogli schować się, czasami wraz z całym swoim dobytkiem. W spokojniejszych czasach piwnice służyły za magazyny żywności i innych towarów. Podziemne pomieszczenia sięgały nawet kilku kondygnacji w głąb i w XX wieku stały się przyczyną wyburzenia całej północnej pierzei rynku. Powodem było zapadanie się budynków do zniszczonych, nieremontowanych piwnic.

SZTOLNIA KSIĄŻĘCA w Złotym Stoku

Jedna z historii wyjaśnia dlaczego jedna ze sztolni posiada taką nazwę i ma wysokość ok. 2,5 metra i odbiega od ówczesnych standardów. Ponieważ wydobycie każdego metra sześciennego skały jest nieludzką pracą, górnicy wykonywali chodniki o minimalnym, możliwym do przejścia przekroju. W sztolni Książęcej wykonali chodnik....

Kopalnia Złota w Złotym Stoku

Zwiedzanie rozpoczynamy od Sztolni Gertrudy. Z nazwą sztolni wiąże się następująca legenda. Dawno temu w kopalni złota nastąpił potężny zawał, pod którym zginęło 4 górników. W ówczesnych czasach o podjęciu akcji ratowniczej decydował właściciel kopalni. Często decyzja była okrutna,

Skladowisko skały płonnej Nowa Ruda czyli Na gorącym "wulkanie"

Oczywiście czynnych wulkanów w Polsce już nie ma i nie szybko będą. Ale temperatura jaka jest wewnątrz ten góry waha w granicach od 1000 do 1500 st. C. Można powiedzieć ciepełko jak się pewnie domyślacie góra jest sztucznym wytworem, a jak jeszcze jest górniczą hałdą to lubi się palić stąd ta wysoka temperatura. Ale do rzeczy. Wybraliśmy się na zwałowisko skały płonnej znajdującej się w Nowej Rudzie.

Riese niem. olbrzym kompleks Rzeczka

Riese (niem. olbrzym) – kryptonim największego projektu górniczo-budowlanego hitlerowskich Niemiec, rozpoczętego i niedokończonego w Górach Sowich, oraz na zamku Książ i pod nim, w latach 1943-1945.