Kopalnie i Sztolnie

KWK Szyb Julia Wałbrzych

Wałbrzyska kopalnia Julia przechodzi gruntowny lifting. Kilkadziesiąt milionów złotych zamieni nieczynny od lat 90. obiekt w miejsce, które powróci do życia. Będą duże muzeum z kopalnianymi urządzeniami, restauracja, sale teatralne, a nawet stanowisko dla garncarza

Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka

Podziemny Kompleks Osówka znajduje się niewiele ponad kilometr na północny-wschód od miejscowości Kolce i takiej samej odległości na północ od miejscowości Sierpnica. Prace rozpoczęto tutaj w połowie 1943r. Doprowadziły one do powstania ogromnego systemu betonowych korytarzy, umocnień i hal.

Kopalnia Węgla Kamiennego Muzeum Górnictwa Nowa Ruda

Początki kopalni datuje się na rok 1781 kiedy to nadano kopalni nazwę Ruben.

Od roku 1945 nosiła nazwę „Nowa Ruda”. W 1946 roku dołączono do niej kopalnie „Przygórze” i „Jan”. W 1954 roku obszar górniczy dawnej kopalni „Jan” został przekształcony w kopalnię „Słupiec”. Od 1971 roku kopalnie „Nowa Ruda” i „Słupiec” połączono w kopalnię „Nowa Ruda” w Słupcu.

Kopalnia GABRA Nowa Ruda - Słupiec

Kamieniołomy, w których wydobywa się skałę bazaltową w  okolicach   Nowej Rudy- Słupiec. Nazwa  kopalni  pochodzi   od  Gabro (diabaz) - magmowej  skały,  barwy szarozielonej o dużej wytrzymałości, szczelnie zbitej strukturze, niskiej porowatości i całkowitej mrozoodporności. Skład mineralny podobny do bazaltu (główne składniki to plagioklazy i pirokseny). Ze względu na dużą twardość wykorzystywana jako materiał drogowy i budowlany.  Produkcja roczna 1,6 mln ton,  zakład  posiada własną  bocznice  kolejową  na której przeładowywane  jest   do 8 tys. ton/dobę.

Szklary Huta - Hauda Niklu

Szklary Huta – osiedle fabryczne z pozostałościami kopalni i huty rud niklu (zabudowania, hałdy); na terenie dawnej  kopalni szlak dojściowy doprowadza do ciekawego odsłonięcia Ŝył serpentynitowych, gdzie łatwo znaleźć ciekawe minerały (m.in. opale);

KOPALNIA URANU W KLETNIE "KOPALINY"

W Masywie Śnieżnika można zwiedzić starą kopalnie uranu. Kompleks kopalniany składa się z wyrobiska o całkowitej długości 37 km, w tym 20 sztolni, a także 3 szyby o głębokościach 83-150 m. Dostępna jest tylko sztolnia nr 18 o zawrotnej długości 200m.