Browary

Browar Broumov

Browar Tuż przy granicy z Polską, 30 kilometrów od Wałbrzycha, znajduje się kilkutysięczne czeskie miasteczko Broumov, a w nim jeden ze starszych browarów w tej części Europy. Obecnie wyrabiane piwo Opat nawiązuje swoją nazwą do dawnych założycieli browaru - zakonu benedyktynów. Benedyktyni przybyli tutaj z Pragi, zaraz po nadaniu praw miejskich Broumovowi przez króla czeskiego Karola IV w 1348 roku. Tą datę uznano także za początek tradycji warzenia piwa w mieście. Niestety do naszych czasów nie przetrwało wiele informacji na temat piwowarstwa w tym regionie. Prawdopodobnie w średniowieczu zakonnicy warzyli piwo na własny użytek. Trzeba pamiętać, że piwo w tamtych czasach różniło się znacznie od dzisiejszego, przede wszystkim znacznie niższą zawartością alkoholu.

Browar w Radkowie

Browar w Radkowie założył w 1878 roku A. Nitsche. W 1889 roku zakład, który zajmował ogólną powierzchnię 15 000 m2 przejął po nim jego syn Carl. Nie wiem dokładnie od kiedy browar używał nazwy „Heuscheuer Brauerei“, być może od roku 1905, kiedy został gruntownie przebudowany i zmodernizowany

Zajazd Hermanna Franke

Zajazd Hermanna Franke

Browar rozlewnia piwa - Browar Franke

Założony jako browar przyklasztorny w 1494 r., od 1898 r. w rękach rodziny Franke. W XX w. pod nazwą „Brauerei zum Hollenthal” (nazwa doliny, w której jest położona Szczytna)....