Batorów

Kalwaria Górska w Batorowie

Powyżej Batorowa na zboczu wzniesienia Hanula 650 m n.p.m. znajduje się barokowa kaplica pod wezwaniem św. Anny z 1770 r. Przy kościołku znajduje się zespół kalwarii górskiej z piaskowca stacje malowane na blasze. Pomiędzy stacjami znajdują się kamienne schody. Stacje sa znacznie zniszczone droga krzyżowa odprawiana jest tu w dniu patronki 26 sierpnia.

Wiadukt Srebrnogórski / Most Katarzyny

Wiadukt dawnej, sowiogórskiej kolei zębatej w Srebrnej Górze.