Batorów

Kalwaria Górska w Batorowie

Powyżej Batorowa na zboczu wzniesienia Hanula 650 m n.p.m. znajduje się barokowa kaplica pod wezwaniem św. Anny z 1770 r. Przy kościołku znajduje się zespół kalwarii górskiej z piaskowca stacje malowane na blasze. Pomiędzy stacjami znajdują się kamienne schody. Stacje sa znacznie zniszczone droga krzyżowa odprawiana jest tu w dniu patronki 26 sierpnia.

Praski Trakt - trakt pocztowy w Górach Stolowych

Praski Trakt – nazwa drogi gruntowej w Górach Stołowych, która dawniej stanowiła część traktu pocztowego.

Wielkie Torfowisko Batorowskie Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody Wielkie Torfowisko Batorowskie niem. See Wiesen - florystyczno-leśny rezerwat przyrody na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Położone na wierzchowinie środkowego piętra Gór Stołowych.

Wiadukt Srebrnogórski / Most Katarzyny

Wiadukt dawnej, sowiogórskiej kolei zębatej w Srebrnej Górze.

Kapliczka na Batorówku

Cześć uszkodzonego pomnika znajdującego się na węźle szlaków na skalnych grzybach  na Batorowu w szczytnej. Z  tekstu   wynika ze był poświęcony   Marii

 

 

 

Kapliczka i krzyż w Batorowie

Przy  Urwisku Batorowskim  (ok. 700 m n.p.m.)  nieopodal Skał Puchacza  przy  zielonym szlaku który przechodzi  przez wierzchowinę spotkać możemy   kamienną kapliczkę  i  utrącony krzyż  przydrożny...