Cmentarze

Cmentarz oficerów Armii Radzieckiej Wrocław

Cmentarz ten powstał w latach 1945-1947 na powierzchni 5,3 ha , a jego budową w pierwszej fazie zajęły się wyspecjalizowane pododdziały radzieckie. Pierwsze pochówki pochodzą jeszcze z okresu walk o Festung Breslau. W trakcie 3-miesięcznego oblężenia miasta 6 Armia generała Głuzdowskiego poniosła ciężkie straty. Poległo około 8.500 żołnierzy i oficerów..

Orlando Chittaro niemiecki pilot

W Szalejowie Dolnym, na przykoscielnym cmentarzu, znalezc możemy nagrobek Orlando Chittaro, niemieckiego pilota - włoskiego pochodzenia, który rozbił się messerschmittem Bf 109 pod koniec wojny, 24 marca 1945 roku w Karłowie

Stary Cmentarz Żydowski we Wrocławiu

Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu – kirkut przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu. Jego łączna powierzchnia to 4,6 ha, znajduje się na nim około 12 tysięcy nagrobków. Znajdują się tutaj groby Żydów przybyłych z odległych stron, m.in. z Gdańska, Warszawy, Bonn, Hamburga czy Bostonu. Nekropolia jest miejscem szczególnie ważnym dla historyków, jako miejsce pochówku wielu znanych osób nie tylko z Wrocławia, ale i z Europy.