Cmentarze

Cmentarz oficerów Armii Radzieckiej Wrocław

Cmentarz ten powstał w latach 1945-1947 na powierzchni 5,3 ha , a jego budową w pierwszej fazie zajęły się wyspecjalizowane pododdziały radzieckie. Pierwsze pochówki pochodzą jeszcze z okresu walk o Festung Breslau. W trakcie 3-miesięcznego oblężenia miasta 6 Armia generała Głuzdowskiego poniosła ciężkie straty. Poległo około 8.500 żołnierzy i oficerów..

Orlando Chittaro niemiecki pilot

W Szalejowie Dolnym, na przykoscielnym cmentarzu, znalezc możemy nagrobek Orlando Chittaro, niemieckiego pilota - włoskiego pochodzenia, który rozbił się messerschmittem Bf 109 pod koniec wojny, 24 marca 1945 roku w Karłowie

Stary Cmentarz Żydowski we Wrocławiu

Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu – kirkut przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu. Jego łączna powierzchnia to 4,6 ha, znajduje się na nim około 12 tysięcy nagrobków. Znajdują się tutaj groby Żydów przybyłych z odległych stron, m.in. z Gdańska, Warszawy, Bonn, Hamburga czy Bostonu. Nekropolia jest miejscem szczególnie ważnym dla historyków, jako miejsce pochówku wielu znanych osób nie tylko z Wrocławia, ale i z Europy.

Cmentarz Bílá Voda pol. Biała Woda

Po II wojnie światowej w klasztorze popijarskim internowano zakonnice z rozwiązanych klasztorów z terenu Czechosłowacji, na cmentarzu znajduje się kilkaset nagrobków zmarłych tu zakonnic. Po upadku komunizmu większość pozostałych przy życiu zakonnic opuściła wieś.

Ruiny Cmentarza Ewangelickiego w Polanicy

Niedawno  odrestaurowany   z pozostałości   ocalałych pomników utworzono jedną aleję  gdzie pośrodku postawiono  pomnik  ku czci pochowanych tu   niemieckich   ewangelików przed rokiem 1945. Wokół zachował się pierwotny drzewostan dawnego cmentarza   gdzie  możemy jeszcze  zobaczyć  zarysy pomników i fragmenty  nagrobków lub metalowych  części wystających   z ziemi.

Cmentarz żydowski w Kłodzku

Cmentarz żydowski w Kłodzku  został założony w XIX w. Podczas II wojny światowej zdewastowany. W 1973 r. cmentarz został zamknięty dla celów pochówków. Na powierzchni 0,3 ha zachowało się około 100 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1816 r.  Nagrobki są wykonane z granitu, wapienia i piaskowca.

Cmentarz przykościelny w Szczytnej

Początki  cmentarza sięgają  XVI w  kiedy to Jan Crato buduje  pierwszą kaplice cmentarną    w 1579r a  w roku   1581r pierwszy kościół pw.  Chrystusa  Zmartwychwstałego.  Mur okalający   kościół powstał równolegle przy budowie  nowej    świątyni  w latach  1721- 1726.  

Epitafium na dawnym cmentarzu przykościelnym w Szczytnej

Na pozostałościach po cmentarzu  przykościelnym w murze  znajduje się tablica nagrobna wysokości  2m. Co dziwne tekst pochodzący  z 1850 rok  jest  w języku polskim