Krosnowice Kłodzkie

Zakłady Przemysłu Bawełnianego Bobo dawne

W okresie międzywojennym zakład należał do rodziny Kauffmannów. W latach 1939 - 45 zakład częściowo przestawiony był na produkcję sprzętu wojennego, a mianowicie sprzęt radiowy, który po wojnie został wywieziony do zakładu "DIORA" w Dzierżoniowie. Przymusowo przez hitlerowców zatrudnieni byli w nim więźniowie i jeńcy z kilkunastu krajów podbitej Europy. Krosna mechaniczne w tym czasie wywiezione były przez Niemców do stodół chłopskich i świetlic

Kościół św. Jakuba Apostoła Krosnowice Kłodzkie

Kościół wzmiankowany w 1326 r. Wzniesiony jako gotycki, gruntownie przebudowany i rozbudowany na barokowy w II poł. XVII w. i w 1700 r.
Remontowany w XIX w., oraz w latach 1960 i 1968 - 1973.
Pierwotnie powstał jako założenie obronne, na wzgórzu, w sąsiedztwie obecnego dworu. Zachował się pełny obwód kamiennego muru obronnego, w dzisiejszej postaci pochodzącego XVII - XVIII - wiecznej przebudowy.

Pomnik Trójcy Świętej z adorującym św. Janem Nepomucenem.

Jedyne tego typu przedstawienie św. Jana Nepomucena adorującego Trójcę Św. Jan znajduje się na kamiennym cokole z inskrypcjami i herbami. Całość otoczona kamienną balustradą. Brak Gołębicy symbolizującej Ducha Św. Najprawdopodobniej została skradziona lub zniszczona w czasie powodzi w 1997 roku. Pierwotnie pomnik znajdował się w innym miejscu

Kapliczka domkowa Krosnowice

W Krosnowicach  nieopodal   kościoła  św. Jakuba Apostoła  w  zaroślach w pobliżu    torowiska  znajdziemy tę oto   kapliczkę domkową  

Stacja PKP Krosnowice Kłodzkie

Stacja powstała przy istniejącej linii Wrocław-Kłodzko-Międzylesie w celu wybudowania odgałęzienia dla linii Kłodzko-Stronie Śląskie uruchomionej 14 listopada 1897 r. Stacja posiadała dodatkowo po stronie linii do Stronia Śląskiego mały magazyn, rampę ładunkową i grupę torów towarowych. W latach 90. XX w. Krosnowice Kłodzkie utraciły status stacji węzłowej na rzecz Kłodzka Nowego – posterunku odgałęźnego. W 1994 r. zlikwidowano etat dyżurnego ruchu, a w czasie elektryfikacji zdemontowano drugi tor na linii do Międzylesia. 15 marca 2004 r. zlikwidowano pociągi osobowe na trasie Krosnowice Kłodzkie – Stronie Śląskie.