Forty

Twierdza Srebrna Góra

W rok po zakończeniu krwawej trzeciej wolny śląskiej, w 1764 r. zlecono realizację projektu pruskiemu podpułkownikowi Ludwigowi Wilhelmowi Regelerowi. Opracowany przez niego plan wraz z kosztorysem zaakceptował Fryderyk Wielki 29 IV 1765 r., który miał ostateczny wpływ na kształt twierdzy. Budowa trwała od 1765-1777 roku i prowadzona była w trzech etapach:

Twierdza Wisłoujście

wierdza Wisłoujście to niezwykły zabytek sztuki fortyfikacyjnej. Jej nazwa wywodzi się z czasów, gdy ujście Wisły znajdowało się bezpośrednio na północ od Twierdzy. Miejsce to stanowiło ważny z punktu widzenia strategicznego teren, skąd można było kontrolować ruch statków wychodzących i wchodzących do portu w Gdańsku. Strategiczne znaczenie tego miejsca doceniono bardzo wcześnie. Nie jest wykluczone, że już za panowania książąt pomorskich znajdowała się tu strażnica.

Bramy mostowe na moście Jana Kłodzko

Bramy mostowe górna  istniała  do roku 1904, dolną  rozebrano w  1888roku  Jak straciły znaczenie strategiczne gdzie zostały definitywnie rozebrane. A istniejące fosy i bastiony zamieniono na promenady. Była to część umocnień pierwsze z nich powstały najprawdopodobniej jeszcze w końcu XIII wieku i zastąpiły umocnienia ziemno-drewniane.

31 Bateria im. Heliodora Laskowskiego w Helu

31 Bateria im. Heliodora Laskowskiego w Helu – czterodziałowa bateria artylerii nadbrzeżnej kalibru 152,4 mm, ustawiona na cyplu Półwyspu Helskiego, nazywana też "baterią cyplową". Wchodziła w skład Rejonu Umocnionego Hel. W 1939 stanowiła bardzo ważny element polskiej obrony Wybrzeża.

Fort Gerharda Świnoujście

Fort Gerharda, zwany również Fortem Wschodnim – jeden z fortów Twierdzy Świnoujście. Położony jest we wschodniej części Świnoujścia, w dzielnicy Warszów, na wyspie Wolin, w pobliżu latarni morskiej.

Fort Anioła Świnoujście

Muzeum architektury militarnej. Zbudowany w latach 1854-1858, za czasów panowania króla pruskiego Frederyka Wilhelma IV jako punkt artyleryjsko - obserwacyjny Twierdzy Świnoujście.

 

Brama św. Teresy Theresientorw Kłodzku

Fort na Owczej Górze miał za zadanie uniemożliwić ostrzelanie Twierdzy Głównej ze szczytu wzniesienia, a także ułatwić obserwację wysuniętych północno-wschodnich przedpól i poprawić kontrolę drogi w kierunku Wrocławia.

Twierdza Kłodzka zachodnia część

Twierdza kłodzka to potężna fortyfikacja z setkami metrów fos zakamarków szańców i innych fortyfikacyjnych niespodzianek. Dotarcie do serca twierdzy jest niemożliwe, samo przedzieranie się przez fosy bez obstrzału jest uciążliwe i wymaga specjalistycznego sprzętu a co dopiero pod gradem kul

Fort Owcza Góra w Kłodzku Mała twierdza

Oddalony fort pomocniczy Twierdzy Kłodzko będący systemem obronnym z okresu XVII i XVIII wieku. Fort położony jest  nad prawym brzegiem Nysy Kłodzkiej, na południowo-zachodnim zboczu Owczej Góry....

Srebrna Góra

Miejscowość rozciągnięta jest wzdłuż stromej doliny, prawa miejskie uzyskała w 1536 r. na mocy przywileju księcia ziębickiego....

Twierdza Kłodzko niem.Festung Glatz

Jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska i charakterystyczny punkt Kłodzka.Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu na górze zwanej Forteczną lub Zamkową pochodzi z relacji czeskiego kronikarza Kosmasa z roku 981.

Hel - Muzeum Obrony Wybrzeza - Rejon Umocniony Hel

Muzeum Obrony Wybrzeża - w Helu otwarte w roku 2006 eksponuje swoje wystawy w dwu ogromnych, wyremontowanych obiektach dawnej niemieckiej baterii artylerii nadbrzeżnej "Schleswig Holstein". Zainstalowane tu na krótko (przeniesione po oddaniu strzałów próbnych do Francji) trzy działa kalibru 406 mm co odpowiada kalibrowi 16 cali były wykonane dla planowanych przed wybuchem wojny niemieckich pancerników typu "H".

Fort na Owczej Górze w Kłodzku.

Fort na Owczej Górze stanowił oddalony fort pomocniczy Twierdzy Kłodzko. Składał się z dwóch dużych koron: Korony Niskiej i Korony Wysokiej. Korona Niska miała system kleszczowy oraz narys zwany moguncko-würzburskim, charakteryzujący się cofniętymi barkami bastionów, równoległymi lub prawie równoległymi do ich czół.