Koszary

Klubu Garnizonowy ul. Walecznych w Kłodzku

Obecnie obiektem zarządza  22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej za kasynem znajduje się  mauzoleum rodziny Ernst. W  pobliżu   obiektu w latach 40   znajdowała się skocznia  i odkryty  basen  Po skoczni   zachował się tylko  nasyp ziemny

Neue Kaserne, Puhu-Kaserne Koszary wojskowe

Kkoszary na Puhuberge (ulicy Wyspiańskiego) ukończono w 1905 i przeniesiono tam 3 i 4 kompanię (2 października), a następnie 30 kwietnia 1906 1 i 2 komp. Regimentu Moltkego. Koszary w których dotychczas kwaterowały te kompanie (koszary nr 3 pomiędzy bramami Czeską i Zieloną i nr 2 miedzy bramą Zieloną a Faerberbastion) wyburzono lub sprzedano.

Dzień Otwarty Koszar JW 4161 Kłodzko

Od godzin porannych można było zwiedzić jednostkę wojskową i pooglądać sprzęt wojskowy w postaci: ambulansu medycznego –pobawić się w udzielanie pomocy, szczególna frajda dla dzieciaków

Brama św. Teresy Theresientorw Kłodzku

Fort na Owczej Górze miał za zadanie uniemożliwić ostrzelanie Twierdzy Głównej ze szczytu wzniesienia, a także ułatwić obserwację wysuniętych północno-wschodnich przedpól i poprawić kontrolę drogi w kierunku Wrocławia.

Koszary Feldmarszałka Von Moltke w Kłodzku

Dawne koszary  Feldmarszałka Von Moltke,  dzisiaj  Zespół Szkół Zawodowych.

Twierdza Kłodzko niem.Festung Glatz

Jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska i charakterystyczny punkt Kłodzka.Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu na górze zwanej Forteczną lub Zamkową pochodzi z relacji czeskiego kronikarza Kosmasa z roku 981.