Szalejów Dolny

Orlando Chittaro niemiecki pilot

W Szalejowie Dolnym, na przykoscielnym cmentarzu, znalezc możemy nagrobek Orlando Chittaro, niemieckiego pilota - włoskiego pochodzenia, który rozbił się messerschmittem Bf 109 pod koniec wojny, 24 marca 1945 roku w Karłowie

Kościół śś. Szymona i Tadeusza Szalejów Dolny

Gotycka świątynia św. św. Szymona i Tadeusza Judy w Szalejowie pochodzi z XV w., a została przebudowana w XVII stuleciu. Jej wyposażenie pochodzi z różnych okresów: portale w kruchtach są późnogotyckie i renesansowe, a wystrój wnętrza (m.in. ołtarz, ambona, chrzcielnica) – barokowy.

Dawna gospoda Gasthof zum Weisstritzhal w Szalejowie Dolnym

Budowa suchego zbiornika retencyjnego na Bystrzycy Dusznickiej w Szalejowie Górnym

W ramach budowy suchego zbiornika retencyjnego na Bystrzycy Dusznickiej, prowadzone tez są prace nad poprawieniem drożności rzeki na dopływie do zbiornika. Prace przy przebudowie jazu znajdującego się w pobliżu kaplicy św. Anny.

Pałac Szalejów Dolny

Pałac w Szalejowie Dolnym zbudowany został prawdopodobnie w wieku XVII, niestety nie ma o tym fakcie zbyt wielu informacji w źródłach. Wiadomo, że w 1597 roku miejscowość przeszła w ręce kolegium jezuickiego z Kłodzka i pozostała w ich posiadaniu aż do roku 1787 kiedy to po kasacji majątków jezuitów ziemie te przejął skarb państwa.

Szalejów Dolny

Szalejów Dolny – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko, w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego.

Kapliczka Matki Boskiej - Szalejów Dolny

Szalejów Dolny  przy moście w kierunku do  kościoła  znajduje się kapliczka  Matki Boskiej datowana  1723 rok.

Pomnik Poległych żołnierzy "Archanioł Michał"

Twórcą pomnika "Archanioł Michał" był Franz Wagner z Kłodzka. W dniu 6 października 1929 r. pomnik został poświęcony przed obecnym kościołem śśw. Szymona i Tadeusza.
W 2002 r. został poddany renowacji przez firmę Remmers z Löhningen, a następnie przeniesiony w nowe miejsce obok kościoła.

Trójca Święta w Szalejowie Dolnym

Trójca Święta  z Szalejowa Dolnego pochodzi z połowy XVIII w. uważane jest za unikat w skali europejskiej. W sposób upersonifikowany przedstawiono tutaj nie tylko Boga Ojca, Syna Bożego, ale i Ducha Świętego, ukazywanego w sztuce symbolicznie jako gołębica.

Barokowy zespół pielgrzymkowy w Szalejowie Dolnym

Pierwszą procesję do tutejszej kaplicy św. Anny poprowadzili jezuici w 1628 roku. Obecny, barokowy zespół pielgrzymkowy, wzniesiono w latach 1731-1732 z inicjatywy Gotrfyda Wedingera - rektora kolegium jezuickiego w Kłodzku. Składa się on z dwóch sąsiadujących z sobą kaplic.