Jaszkowa Górna

Gospodarstwo rolne w Jaszkowej Górnej

W  Jaszkowej Górnej znajduje się gospodarstwo rolne z numerem 69. Niegdyś zapewne    bogatego   niemieckiego gospodarz,  nieopodal wejścia  i schodów prowadzących   do   zabudowań  wybudowana została kapliczka  pod patronatem  ŚW Floriana.

Kapliczka domkowa Jaszkowa Górna

Przy drodze dojazdowej do zabudowań folwarcznych, znajduje się barokowa kapliczka domkowa poświęcona Matce Boskiej z cebulastym hełmem.

Kapliczka domkowa w Jaszkowej Górnej

Częściowo   odremontowana kapliczka   domkowa znajdująca się  nieopodal kościoła  św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej  

Kościół parafialny św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej

Kościół parafialny Św. Mikołaja, pierwotny wzmiankowany w 1380 r. Obecny barokowy wzniesiony w 2. poł. XVIII (1777 ?) w., restaurowany w XIX w., remontowany w 1964 r. Murowany, jednonawowy, z symetrycznymi kaplicami imitującymi transept z zakończonym półkoliście prezbiterium i wieżą w elewacji frontowej. We wnętrzu renesansowa ambona z poł, XVII w. i trzy póżnobarokowe ołtarze z 2. poł. XVIII w.