Krzeszów

Nepomucen z Krzeszowa

W  Krzeszowie znajdziemy Jana  ustawionego  na balustradzie nad środkowym filarem XVIII-wiecznego murowanego mostu na rzece Zadrnej.  Barokowy święty trzyma księgę oraz krucyfiks, a na rozkosznie wypukłym cokole umieszczono płaskorzeźbę ze sceną topienia.

Krzyż pokutny w Krzeszowie

Jadąc z Krzeszowa do Czadrowa, w polu po lewej stronie drogi znajduje się średniowieczny krzyż pokutny.

Kościół św. Józefa w Krzeszowie

Budowę kościoła pomocniczego św.Józefa rozpoczął w 1690r Marcin Urban z Lubawki, ale w wyniku katastrofy budowlanej w 1693 r dalszą budowę ukończył w 1696 r Michael Klein z Nysy. Jest kosciołem trzynawowym o układzie emporowo-halowym z pólkolistą apsydą i aneksami bocznymi. Był pierwotnie planowany jako dwuwieżowy, jednakże po katastrofie ukończony jako bezwieżowy..

Sanktuarium MB Łaskawej - Europejska Perła Baroku - Krzeszów

W 1242 księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, ufundowała w Krzeszowie klasztor benedyktynów. Kościół  stał się mauzoleum książąt świdnicko-jaworskich. Spoczęli tu: Bolko I Surowy, Bolko i  syn Bolka I, Bernard Świdnicki, Henryk I Jaworski, Henryk II Świdnicki, Bolko II Mały.