Stary Wielisław

Dwór dolny Stary Wielisław

Dwór dolny Stary Wielisław  lata świetności ma już za sobą i popada z dnia  na dzień w  ruinę.

Kaplica husycka - Mauzoleum księcia Jana Ziębickiego

Mauzoleum to powstało dla upamiętnienia miejsca, w którym w roku 1428 w walce z Husytami zginął książę ziębicki Jan. W miejsce pierwotnie drewnianej w roku 1800 postawiono murowaną kaplicę. Pod koniec XIX w. w trakcie budowy linii kolejowej kaplica została rozebrana.

Kapliczki przydrożne Starego Wielisławia.

W tej malowniczej  wiosce jest kilkanaście kapliczek  fasadowych  jak i domkowych w niszach których znajdują się wizerunki świętych