Stary Wielisław

Dwór dolny Stary Wielisław

Dwór dolny Stary Wielisław  lata świetności ma już za sobą i popada z dnia  na dzień w  ruinę.

Kaplica husycka - Mauzoleum księcia Jana Ziębickiego

Mauzoleum to powstało dla upamiętnienia miejsca, w którym w roku 1428 w walce z Husytami zginął książę ziębicki Jan. W miejsce pierwotnie drewnianej w roku 1800 postawiono murowaną kaplicę. Pod koniec XIX w. w trakcie budowy linii kolejowej kaplica została rozebrana.

Kapliczki przydrożne Starego Wielisławia.

W tej malowniczej  wiosce jest kilkanaście kapliczek  fasadowych  jak i domkowych w niszach których znajdują się wizerunki świętych

Kolumna wotywna w Starym Wielislawiu

Stary Wielisław - kolumna wotywna z 1700 r. Ustawiona obok kościoła św. Katarzyny jako wotum po zarazie. Kolumnę wieńczy kwadratowa kapliczka z płaskorzeźbami i kula z krzyżem.

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej-Sanktuarium w Starym Wielisławiu

Pierwotny, drewniany kościół w tym miejscu był znany już w 1300 r. Został nawet wyróżniony przywilejami nadanymi bullą papieża Bonifacego VIII. Drewniana świątynia została spalona przez husytów 27 grudnia 1428 r. Z pożaru ocalała figurka Matki Boskiej, która zaczęła cieszyć się później szczególnym kultem, stanowiącym podstawę utworzenia tu sanktuarium maryjnego.