Pomniki

Pomnik ofiarom I WŚ Karłów

Pozostałości po pomniku ufundowanym ku pamięci poległych mieszkańców Karłówa niem. Carlsberg. na frontach Pierwszej Wojny Światowej. Co prawda większość narodową w Karłowie stanowili Czesi jak i Niemcy. Razem mieszkali razem wojowali. Podstawę pomnika do dnia dzisiejszego znajdziemy na skrzyżowaniu dróg z Karłowa na kierunek Szczytna Batórów.

Pomnik Armii Radzieckiej w Kłodzku

Takich pomników  zachowanych do dziś w całości   to możemy  na palcach policzyć.  Nawet jeśli pomnik jest świadectwem historii, o której wolelibyśmy zapomnieć, to nie można go niszczyć i dewastować.  Dobrym przykładem jest pomnik zachowany w kłodzku upamiejępochowanie tu  żołnierzy radzieckich którzy  zginęli podczas wyzwalania  kotliny kłodzkiej. Ekshumowanych w 48 roku i przeniesionych  do Wrocławia

Pręgierz - krzyż pokutny w Rogowie Sobódzkim

Pręgierz, datowany na 1555 r., jeden z najwyższych na Śląsku, ma około 5 m wysokości i 122 cm obwodu. Wykonany z czerwonego piaskowca, ma ozdobne zwieńczenie w stylu wczesnego renesansu. Zachowały się kółka żelazne do przykuwania skazańców.