Linia kolejowa nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny.

Linie kolejowe na terenie Ziemi Kłodzkiej

Kolejowe  odcinki   w Kotlinie Kłodzkiej    już te  nie istniejące jak  czynne  do dnia  dzisiejszego.   I obiekty  związane z żelaznym szlakiem. 

Gorzuchów Kłodzki

Gorzuchów Kłodzki - dawniej stacja a obecnie przystanek w 7,610 km linii z Kłodzka Głównego do Wałbrzycha Głównego, będącej częścią Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca do Kłodzka (Schlesische Gebirgsbahn). Przed wojną nosiła nazwę Möhlten, a krótko po wojnie Miłotyń. Kolej dotarła tu w roku 1879 od strony Kłodzka. Obecnie stacja, funkcjonująca jako przystanek i ładownia, posiada 6 torów, w tym dwa z peronami do obsługi podróżnych; pozostałe są używane sporadycznie. Budynek stacji nie pełni już żadnych funkcji w ruchu pociągów, semaforów nie ma, kasy nie ma, wejście do poczekalni jest zamurowane,

Wiadukt kolejowy Gołogłowy

Wiadukt na linii nr 286 w Gołogłowach ponad torami kolejowymi, przeprowadzający lokalną drogę. z   starymi  oryginalnym  kamiennymi łupkami  zachowanymi do naszych czasów.

Przystanek Bierkowice

Przystanek w 4,732 km linii z Kłodzka Głównego do Wałbrzycha Głównego, będącej częścią Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca do Kłodzka (Schlesische Gebirgsbahn). Przed wojną nosił nazwę Birgwitz. Kolej dotarła tu w roku 1879 od strony Kłodzka. Przystanek posiada 2 tory z peronami; nie ma zwrotnic umożliwiających zmianę toru. Budynek przystanku zamieniono na dom mieszkalny, ogrodzono (wraz z częścią peronu w kierunku Kłodzka), a kasę i poczekalnię zlikwidowano.

Wiadukt kolejowy Wałbrzych / Niepodległości

Most kolejowy nad głęboką doliną, z ulicą Niepodległości jako głównym ciągiem komunikacyjnym, znajdujący się w km 50,517 linii Kłodzko – Wałbrzych, był obiektem szczególnie chronionym. Stosunkowo duża rozpiętość przęseł i wysokość podpór sprawiały, że do 1945 roku nie prowadzono eksploatacji w jego filarze ochronnym. Z materiałów archiwalnych WKWK wynika, że przed 1945 rokiem rozważano projekt zbudowania nowej stacji kolejowej i układu torowego w Wałbrzychu, omijającego stację Wałbrzych Główny, wiadukt i tunel Wołowca, w celu podjęcia pod nimi eksploatacji górniczej

Przepust nad ulicą Dworcowa w Głuszycy

Przepust nad ulicą Dworcowa 39,500 km w Głuszycy

Przystanek osobowy PKP Ludwikowice Kłodzkie 28,871 km

Przystanek osobowy PKP Ludwikowice Kłodzkie 28,871 km

KILOF'14 w Kłodzku

W dniu dzisiejszym przez naszą kotlinkę przejechał pociąg specjalny KILOF'14 prowadzony przez OL49-69. Zobaczenie takiego kolejowego cacka powodowało wiele radości i budziło duże zainteresowanie. Dawno nie widziano takich tłumów na dworcach jak i w samym pociągu. najciekawszym odcinkiem była trasa Kłodzko Wałbrzych z tunelami i wiaduktami.

Stacja kolejowa Nowa Ruda Bahnhof Neurode

Stacja kolejowa Nowa Ruda Bahnhof Neurode

tacja kolejowa w km 29,326 linii z Wałbrzycha do Kłodzka (21,664 km od Kłodzka) na wysokości 420 m npm. Stacja położona jest na wypłaszczeniu znacznie ponad zabudową miejską. Dla potrzeb rozmieszczenia układu torowego (przed wojną 8 torów przelotowych i bocznice, 1 tor zlikwidowano po wojnie) podcięto część zbocza wzniesienia Krępiec. Stacja w Nowej Rudzie obsługiwała również postoje składów formowanych na przemysłowej stacji NR Przedmieście,

Most betonowy (Nowa Ruda / ul. Nowa) Biały Most

Most betonowy Nowa Ruda / ul. Nowa) Biały Most

Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / pot. Woliborka) Czarny Most 22,600

Najwyższy obiekt inżynieryjny na całej linii Kłodzko - Wałbrzych, początkowo najwyższy most kolejowy w całych Prusach (35 metrów wysokości w świetle). Trzy filary z czerwonego piaskowca połączono z czterema przęsłami kratownicowymi z jazdą górą. Przęsła, każde o długości 36,2 m dawały łączną długość 149,5 m. W latach 90. ub.w rozebrano kratownice pod niejeżdżonym torem południowym.

Wiadukt kolejowy (Zdrojowisko / Jugowski Potok) 26,602 km

Długość mostu 148,4 metry. Wysokość toru jazdy nad doliną Jugowskiego Potoku 30 m. Most kształtem zbliżony do Czarnego Mostu w Nowej Rudzie - trzy ceglane filary z prześwitami i cztery kratownicowe przęsła z jazdą górą.

Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / Zatorze)

Żelazny wiadukt przerzucony nad Zatorzem w Drogosławiu, zwany przed wojną Leedenbrücke, znajduje się na malowniczej trasie kolejowej Kłodzko - Wałbrzych i jest jedną z jej atrakcji. Mając długość 185 m. jest najdłuższym wiaduktem na tej linii. Wysoki na 30 m. do strumienia i 28 m. do drogi. W dniu kapitulacji 8 maja 1945 roku wycofujące się niemieckie oddziały wojskowe (Heeresgruppe Schoerner) wysadziły wiadukt. Do wysadzenia wykorzystano 5 min powietrznych z czego 3 eksplodowały.

Tunel kolejowy pod Świerkową Kopą

Pierwsza z trzech par tuneli kolejowych znajdujących się na trasie kolejowej Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny łącząca Świerki z Bartnicą. Tunel znajduje się na 33-34 km i został poprowadzony pod górą o nazwie Świerkowa Kopa (609 m.n.p.m.) Tunele budowane były w różnych odstępach czasu. Jako pierwszy został zbudowany tunel południowy (przed rokiem 1880), gdyż w tym roku kursowały już pociągi do Wałbrzycha.

Wiadukt Ludwikowice / Miłków

Wysokość 31 metrów, długość 165 metrów.  rok  budowy   1878 

Przystanek kolejowy Ludwikowice Kłodzkie

Znajduje sie   na   Linii kolejowej  nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny.

Wiadukt (Świerki Dln. / Włodzica)

Znajduje sie   na   Linii kolejowej  nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny.

Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / Niepodległości)

Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / Niepodległości)

Tunel kolejowy pod Wołowcem

Tunel pod Małym Wołowcem – podwójny tunel kolejowy koło Wałbrzycha. Tunele znajdują się pod górą Mały Wołowiec (720 m n.p.m.), między miejscowościami Wałbrzych i Jedlina-Zdrój na trasie kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka.

Przystanek osobowy PKP Głuszyca Górna d. stacja

Dawniej stacja w km 10,968 linii z Wałbrzycha Głównego do Kłodzka Głównego (km 40,022 w kierunku przeciwnym) i w km 355,81 wg przedwojennego kilometraża liczonego od Berlina. Obiekt położony jest na wys. 496 m npm. na wzniesieniu ponad zabudową miejscowości

Przystanek osobowy PKP Jedlina Górna

Przystanek osobowy PKP Jedlina Górna kilometraż  47,636  Przez obiekt  przebiega  linia kolejowa nr 285  obecnie jednotorowa linia  kiedyś dwutorowa.  Stacja   obecnie  jest   już nie używana   i w stanie  ruinalnym. grozi zawaleniem.  Przy stacji funkcjonowało podziemne przejście   na drugi   tor.  Za stacją  w kierunku Wałbrzycha znajduje się  najdłuższy   tunel w Polsce  długości 1601m 

Stacja kolejowa Ścinawka Średnia

Ścinawka Średnia to jedyna stacja węzłowa na linii Kłodzko - Wałbrzych. Dawniej był to pięciokierunkowy węzeł z liniami do Tłumaczowa, Radkowa i Srebrnej Góry. Obecnie zachował się tylko fragment ostatniego odcinka do Nowej Rudy Słupiec, używany dla wywozu kruszywa z pobliskiego kamieniołomu. Stacja została wybudowana jako dworzec wyspowy, składająca się z dworca "dużego" i "małego".

Wiadukt nad torowiskiem 47,800 km

Wiadukt kamienno betonowy nad linia kolejową. Pomiędzy stacją w Jedlinie Górnej a tunelem pod Małym Wołowcem

Przepust nad ulicą Dworcową 39,500 km

W  Głuszycy Górnej   za wiaduktem kolejowym a  przystankiem kolejowym głuszyca znajduje się przepust  kolejowy nad   ulicą Dworcową

Linia kolejowa nr 286 Kłodzko Główne i Wałbrzych Główny.

Linia otwarta dla ruchu w latach 1879–1880 jako druga część Śląskiej Kolei Górskiej. Linii ta miała połączyć Berlin z Wiedniem.

Przepust drogowy przed stacją Jedlina Górna

Przepust drogowy przed stacją Jedlina Górna  kilometraż  47,200

Wiadukt kolejowy Głuszyca Górna

Wiadukt na linii 286 Kłodzko - Wałbrzych Głuszycy Górnej zbudowany na 39 kilometrze, rok budowy 1878
dwutorowy,wsparty na 3 filarach, wysokość ok.15 m, długość - 149 m.

Wiadukt (Kłodzko / Nysa Kłodzka)

Pierwszy most kolejowy na linii Kłodzko Gł. - Wałbrzych Gł. Położony jest przy wyjeździe ze stacji Kłodzko Gł. nad rzeką Nysą Kłodzką. Przyczółki mostu wyposażone są w ceglane umocnienia, służące w przeszłości za wartownie. Kratowa część nośna,