Jeleniów

Dawny Folwark Jeleniów

Zabudowania dawnego folwarku przynależnego do pobliskiego pałacu oddzielonego rzeką Dańczówką. Budowla wzniesiona w 1841 r. z kamienia i cegły tworzy kwadrat z dziedzińcem w środku.
Po wojnie obiekt wchodził w skład PPH w Szczytnej.

Pałac Jeleniów

Pałac w stylu barokowym powstał w 1788, w wyniku przebudowy dawnego dworu. W XIX w. dobudowano wieżę w stylu "italizującym" na skrzydle pd-wsch.

Kościół Trójcy Świętej Jeleniów

Kaplica Św. Trójcy, barokowa, wzniesiona w 1699 r., uszkodzona w 1945 r., odbudowana w 1948 r. Jest to budowla murowana, jednonawowa, z węższym prezbiterium i dwoma bocznymi symetrycznymi kaplicami, nakryta dwuspadowym dachem z ośmioboczną sygnaturką na kalenicy.