Sanok

Park Etnograficzny w Sanoku

Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie (malownicze położenie na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich dość wiernie odzwierciedla fizjografię Podkarpacia).

Zbiory sztuki cerkiewnej XV-XIX w w Sanoku

W Sanockim muzeum historycznym znajdziemy wystawę poświeconą ikonom zgromadzonym w kilku pomieszczeniach znajduje się tu niewielka ilość ikon malowanych na płótnie i blasze – większość namalowana jest na drewnie i pochodzi z ikonostasu.