Rośliny

Turzyca sztywna Carex elata

Turzyca sztywna, t. Hudsona (Carex elata All.) - gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych), występujący w Azji i Europie. W Polsce pospolity gatunek rodzimy.

Podbiał pospolity Tussilago farfara

gatunek rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae Dum.). Rodzime obszary jego występowania obejmują Europę, dużą część Azji oraz Algierię i Maroko Rozprzestrzenił się również poza tymi obszarami jako gatunek zawleczony (m.in. w Ameryce Północnej). W Polsce jest pospolity

 

Szparag lekarski Asparagus officinalis

Szparag lekarski Asparagus officinalis – gatunek byliny z rodziny szparagowatych. Występuje naturalnie w obszarze śródziemnomorskim i na terenach przyległych. Jest jedynym jadalnym przedstawicielem rodzaju szparag (Asparagus) i jako roślina uprawna rozpowszechniony został na całym świecie, z największym obecnie ośrodkiem produkcji w Chinach.

Wąwóz korzeniowy głębocznia Kazimierz Dolny

W Kazimierskim Parku Krajobrazowym występuje największe w Europie zagęszczenie wąwozów. Ich zbocza porasta wiele ginących roślin, w tym tych rzadkich, będących pod ochroną. W lasach, gdzie panującym zespołem jest grąd z przewagą dębu szypułkowego oraz grab i lipa drobnolistna i   stuleci trwają  niezmiennie na wapiennych i lessowych kazimierskich zboczach

Kokoryczka wonna Polygonatum odoratum

Gatunek byliny należący do rodziny szparagowatych (wg systemu APG III z 2009). Występuje na terenie prawie całej Europy, a także w Azji i Ameryce Północnej. W Polsce roślina dość rozpowszechniona, spotykana na całym niżu i w niższych położeniach górskich.

Torfowiec Sphagnum

Torfowiec Sphagnum – rodzaj mchów, należący do klasy torfowców (Sphagnopsida). Należy do niego ok. 350 gatunków. Charakterystyka Łodyżka gametofitu stale rośnie na długość, a jej dolne części stopniowo zamierają. Listki zdolne są do magazynowania dużej ilości wody.