Rośliny

Turzyca sztywna Carex elata

Turzyca sztywna, t. Hudsona (Carex elata All.) - gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych), występujący w Azji i Europie. W Polsce pospolity gatunek rodzimy.

Podbiał pospolity Tussilago farfara

gatunek rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae Dum.). Rodzime obszary jego występowania obejmują Europę, dużą część Azji oraz Algierię i Maroko Rozprzestrzenił się również poza tymi obszarami jako gatunek zawleczony (m.in. w Ameryce Północnej). W Polsce jest pospolity

 

Szparag lekarski Asparagus officinalis

Szparag lekarski Asparagus officinalis – gatunek byliny z rodziny szparagowatych. Występuje naturalnie w obszarze śródziemnomorskim i na terenach przyległych. Jest jedynym jadalnym przedstawicielem rodzaju szparag (Asparagus) i jako roślina uprawna rozpowszechniony został na całym świecie, z największym obecnie ośrodkiem produkcji w Chinach.

Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis

Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis – gatunek byliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Inne nazwy zwyczajowe: stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny. Występuje w Europie i Azji na obszarach o klimacie suboceanicznym, od niżu po położenia górskie. W Polsce roślina pospolita

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis – gatunek rośliny należącej do rodziny astrowatych. Występuje w rejonach alpejskich południowej i centralnej Europy, dosyć często na terenie Polski.

Kukurydza zwyczajna Zea mays

Kukurydza zwyczajna Zea mays – gatunek rośliny jednorocznej z rodziny wiechlinowatych. Należy do zbóż. Pochodzi z Meksyku. Nie występuje w formie dzikiej. Największymi producentami są Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia.

Wąwóz korzeniowy głębocznia Kazimierz Dolny

W Kazimierskim Parku Krajobrazowym występuje największe w Europie zagęszczenie wąwozów. Ich zbocza porasta wiele ginących roślin, w tym tych rzadkich, będących pod ochroną. W lasach, gdzie panującym zespołem jest grąd z przewagą dębu szypułkowego oraz grab i lipa drobnolistna i   stuleci trwają  niezmiennie na wapiennych i lessowych kazimierskich zboczach

Kokoryczka wonna Polygonatum odoratum

Gatunek byliny należący do rodziny szparagowatych (wg systemu APG III z 2009). Występuje na terenie prawie całej Europy, a także w Azji i Ameryce Północnej. W Polsce roślina dość rozpowszechniona, spotykana na całym niżu i w niższych położeniach górskich.

Morszczyn pęcherzykowaty Fucus vesiculosus

Morszczyn pęcherzykowaty Fucus vesiculosus – glon należący do brunatnic.

 

Torfowiec Sphagnum

Torfowiec Sphagnum – rodzaj mchów, należący do klasy torfowców (Sphagnopsida). Należy do niego ok. 350 gatunków. Charakterystyka Łodyżka gametofitu stale rośnie na długość, a jej dolne części stopniowo zamierają. Listki zdolne są do magazynowania dużej ilości wody.

Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia Ehrh.

Jest to największy skrzyp spośród występujących poza strefą tropikalną. W Polsce gatunek ten występuje rzadko. Jest to roślina podgórska, związana z wilgotnymi i mokrymi siedliskami o średnim nasłonecznieniu.

Niezapominajka Myosotis

Niezapominajka Myosotis  – dosłownie "mysie uszko" Zwyczajowo nazywana czasami niezabudką. Występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach.

Konwalia majowa Convallaria majalis

Konwalia jest rośliną leczniczą i popularną rośliną ozdobną, której głównym walorem są niewielkie kwiaty o charakterystycznym zapachu i dzwonkowatym kształcie. Znana jest pod wieloma nazwami zwyczajowymi i ludowymi. Występuje często w lasach niemal całej Polski, poza tym jest także uprawiana.

Groszek wiosenny Lathyrus vernus

Groszek wiosenny Lathyrus vernus – gatunek rośliny zielnej z rodziny bobowatych. Rośnie dziko na znacznych obszarach Azji i na terenie niemal całej Europy. W Polsce jest rośliną dość pospolitą.

Skrzyp polny Equisetum arvense

Gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny skrzypowatych. Występuje głównie w Europie, w Polsce  pospolity.

Kos Turdus merula

W Polsce rozpowszechniony, średnio liczny ptak lęgowy i przelotny, lokalnie może być liczny. Część ptaków zimuje w polskich miastach, środkowoeuropejskie, synantropijne obecnie, ptaki są częściowo wędrowne i spotkać je można w prawie wszystkich siedliskach od lasów po bezdrzewne centra miast.

Zawilec gajowy Anemone nemorosa

Gatunek byliny z  rodziny jaskrowatych. masowo zakwitający podczas przedwiośnia. Wykorzystywany w medycynie ludowej i weterynarii. Gatunek bardzo zmienny.

Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi Manden

Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi Manden. – gatunek rośliny zielnej należący do rodziny selerowatych (Apiaceae). Pochodzi z rejonu Kaukazu, ale został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach Europy środkowej i wschodniej, gdzie stał się rośliną inwazyjną.

Tulipan Tulipa

Rodzaj roślin cebulowych należący do rodziny liliowatych. Zalicza się do niego ok. 120 gatunków i ok. 15 tysięcy odmian.

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum– gatunek rośliny należący do rodziny czosnkowatych. Rośnie dziko w Polsce występuje na całym terenie, głównie jednak w Sudetach, Karpatach, na Pogórzu i na przyległym obszarze...

Śnieżyca wiosenna Leucojum vernum

Śnieżyca wiosenna Leucojum vernum – gatunek rośliny należący do rodziny amarylkowatych. Nazwa leucojum pochodzi od greckich słów to leucon ich – biały fiołek.

Knieć błotna, kaczeniec, kaczyniec, kaczyniec błotny Caltha palustris

Knieć błotna, kaczeniec, kaczyniec, kaczyniec błotny Caltha palustris – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Jest szeroko rozprzestrzeniona  w całej niemal Europie.  W Polsce jest pospolita na bagnistych łąkach i w niższych partiach gór.

Harbuźnik kolczasty Sicyos angulata

Jest to pnącze. Rośnie w wilgotnych zaroślach przy olszynach i wierzbach. Zakwita w drugiej połowie lata. Jest rośliną obcego pochodzenia.

Zimowit jesienny

Zimowit jesienny Colchicum autumnale – gatunek rośliny należący do rodziny zimowitowatych (Colchicaceae).

Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia

Jest rośliną uprawianą na paszę, niekiedy na nawóz zielony. Plon zielonki 15-20 t/ha. Terminy siewu i zbioru: na plon wtórny

Przylaszczka Hepatica Mill

Przylaszczka (Hepatica Mill.) – rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych. W Polsce występuje tylko 1 gatunek – przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, zarazem będąca gatunkiem typowym rodzaju. Rośliny występują na półkuli północnej w klimacie umiarkowanym. Według pierwszych ujęć systematycznych (Linneusza) i wielu nowych rodzaj Hepatica nie jest wyróżniany.

Kawałek muru

Wydawać się może że taki stary kilkunastometrowy mur to nic ciekawego. Też tak myślałem co prawda panuje tu cisza grobowa ale różnorodność flory i fauny, przeogromna. Po murach rozsiadły się dzikie rośliny, zwierzęta a nawet skalne grzybaski. Cześć roślin jest mi nie znana ale że prosperują w takich warunkach zasługuje na podziw....

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku - największe i najstarsze arboretum w Polsce. Zostało założone w 1. połowie XIX wieku przez Tytusa Działyńskiego i jego syna Jana. Na powierzchni ponad 40 ha znajduje się w ok. 3 tys. gatunków drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych.

Rezerwat przyrody Torfowisko pod Zieleńcem zima 2008

Rezerwat został utworzony w 1954 roku zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego . Jest to rezerwat o powierzchni 156,8 ha, utworzony dla ochrony ciekawych i rzadkich gatunków roślin chronionych oraz naturalnych zbiorowisk roślinych. Rezerwat utworzono głównie dla zachowania i ochrony naturalnego torfowiska wysokiego z brzozą karłowatą Betula nana.

Łężyckie Skałki Sawanna Afrykańska 2008

Łężyckie Skałki (Sawanna Afrykańska) górska łąka na wysokości ok. 750-790 m n.p.m. w Sudetach Środkowych w Górach Stołowych. Łężyckie Skałki znajdują się u podnóża Narożnika na południowym zachodzie od Lisiej Przełęczy w pobliżu drogi z Dusznik, przez Łężyce do Karłowa, obok wyludnionego już przysiółka Łężyce Górne (Łężno).

Pluszcz zwyczajny Cinclus cinclus

Pluszcz zwyczajny, pluszcz Cinclus cinclus – ptak z rodziny pluszczy Cinclidae zamieszkujący Europę, Bliski Wschód i wyspowo północną Afrykę.