Fontanny

Źródło Marianna Kletno

Źródełko nazwane na cześć Marianny Orańskiej, wypływa z odwiertu z głębokości 120 metrów wykonanego w roku 1955 podczas poszukiwania złóż fluorytu. odwiertu w wypływające z prędkością 6l/s okresowy podziemny przepływ wody wynosi około 5-7 lat . Źródełko znajduje się z lewej strony przy drodze w kierunku jaskini Niedźwiedziej

Fontanna św. Maternusa w Lubomierzu

Kamienna barokowa, fontanna z postacią św. Maternusa umiejscowiona jest na Rynku Górnym w Lubomierzu.

Lwia Fontanna Löwenbrunnen w Kłodzku

Poniżej balustrady wyrównujacej spadek kłodzkiego rynku, a wejsciem głównym do  ratusza znajduje się barokowa studnia z XVII/XVIII wieku, remontowana w 1890 roku. Podstawę stanowi cysterna złozona z 4 półkoli połaczonych w kwadrat z prostokatnymi narożami. Z jej środka wyrasta wysoka koncha podtrzymywana przez cztery delfiny. Na środku szerokiej czaszy stoi lew w koronie, wspierający się na tarczy.