Źródła

Źródło Jacek Duszniki Zdrój

Położone na skraju części uzdrowiskowej Dusznik źródło Jacek otoczone jest drewnianą altanką. Jego woda to szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowa, radoczynna, siarkowa , zawierająca CO2, o temperaturze 18st.C. Woda wydobywana z głębokości 90m, wydajność źródła do 7 dm3/min.