Źródła

Źródło Jacek Duszniki Zdrój

Położone na skraju części uzdrowiskowej Dusznik źródło Jacek otoczone jest drewnianą altanką. Jego woda to szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowa, radoczynna, siarkowa , zawierająca CO2, o temperaturze 18st.C. Woda wydobywana z głębokości 90m, wydajność źródła do 7 dm3/min.

Źródło Marianna Kletno

Źródełko nazwane na cześć Marianny Orańskiej, wypływa z odwiertu z głębokości 120 metrów wykonanego w roku 1955 podczas poszukiwania złóż fluorytu. odwiertu w wypływające z prędkością 6l/s okresowy podziemny przepływ wody wynosi około 5-7 lat . Źródełko znajduje się z lewej strony przy drodze w kierunku jaskini Niedźwiedziej