Młynów

"Wamino II " S.C. P.W. Kopalnia Szarogłazu W Młynowie K. Kłodzka

Zbocza wzniesień w Młynowie zbudowane są z dolnokarbońskich szarogłazów, z wkładkami gruboziarnistych piaskowców szarogłazowych, na których leżą plejstoceńskie gliny pyłowe i lessopodobne.  I  dlatego   w tym miejscu   utworzono  kamieniołom Szarogłazu W Młynowie.  Kamieniołom jest  eksploatowany  okresowo.