Bożków

Wąwóz korzeniowy głębocznia Kazimierz Dolny

W Kazimierskim Parku Krajobrazowym występuje największe w Europie zagęszczenie wąwozów. Ich zbocza porasta wiele ginących roślin, w tym tych rzadkich, będących pod ochroną. W lasach, gdzie panującym zespołem jest grąd z przewagą dębu szypułkowego oraz grab i lipa drobnolistna i   stuleci trwają  niezmiennie na wapiennych i lessowych kazimierskich zboczach

Kościół św. Piotra i Pawła Bożków

Pierwotny kościół wzmiankowany w 1352 r. Obecny kosciół barokowy został wzniesiony ok. 1708r. Jest orientowany, murowany, jednonawowy z półkolistym zamknięciem od wschodu, z kaplicą, kruchtą i klatką schodową do kaplicy kolatorskiej od północy, z piętrową zakrystią, kruchtą i kaplicą od południa, z wieżą od zachodu.

Zespół pałacowo-parkowy Bożków

Pierwsza wzmianka o Bożkowie pochodzi z 1348 r. W początkach renesansu został wybudowany pałac, od ok. 1520 w posiadaniu rodziny von Raueck. W XVI w. Po wojnie czesko-palatynackiej posiadłość została skonfiskowana i oddana przybocznemu lekarzowi cesarza, Casparowi Jäschke von Eisenhut.

Bożków niem. Eckersdorf

Bożków niem. Eckersdorf – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Nowa Ruda.