Kletno

Źródło Marianna Kletno

Źródełko nazwane na cześć Marianny Orańskiej, wypływa z odwiertu z głębokości 120 metrów wykonanego w roku 1955 podczas poszukiwania złóż fluorytu. odwiertu w wypływające z prędkością 6l/s okresowy podziemny przepływ wody wynosi około 5-7 lat . Źródełko znajduje się z lewej strony przy drodze w kierunku jaskini Niedźwiedziej

KOPALNIA URANU W KLETNIE "KOPALINY"

W Masywie Śnieżnika można zwiedzić starą kopalnie uranu. Kompleks kopalniany składa się z wyrobiska o całkowitej długości 37 km, w tym 20 sztolni, a także 3 szyby o głębokościach 83-150 m. Dostępna jest tylko sztolnia nr 18 o zawrotnej długości 200m.