Ratno Dolne

Dawna stacja paliw Ratno Dolne

Dawna  stacja paliw   pozostałość  po  PGRe  które już  nie istnieje od dawna,   ale  stacja  pozostała jako  relikt  tych  dawnych czasów.  Obiekt znajduje się   w  Ratnie Dolnym

Mauzoleum rodziny von Johnston und Krögerborn Ratno

W  pobliżu Zamku w Ratnie Dolnym  znaleźć możemy zniszczone i zdewastowane  mauzoleum  ostatnich właścicieli   zamku  rodziny von Johnston und Krögerborn.

Wiadukt kolejowy Ratno Dolne / droga nr 387

Oddano do użytku drogę wojewódzką nr 387 w Ratnie Dolnym w rejonie wiaduktu kolejowego.

Nepomucen Ratno Górne

Przy drodze, kamienny Jan Nepomucen na obłym cokole, na którym umieszczono Język a w relikwiarzu i dwie główki aniołków, datowanie 1784r

Zamek Schloss Niederrathen Ratno Dolne

Pierwszym znanym właścicielem zamku rycerskiego na wzgórzu był w 1347 r. Heinrich von Muschzin (późniejszy ród von Mosch). W niemieckiej nazwie – Rathen, chowa się podobne czeskie hrad – gród. Od 1388 r. siedziba rodu von Pannwitz, został zbudowany w XIV wieku na planie prostokąta z masywną wieżą w narożu północno-zachodnim. 

Przystanek osobowy PKP Ratno Dolne

Przystanek osobowy  PKP Ratno Dolne dawny znajduje się wiadukcie z prawej strony w kierunku Ratna. Obecnie budynek prywatny zaadoptowany na cele mieszkalne. Za czasów świetności przez stacje przewijały się setki pielgrzymów podążających w bazyliki w Wambierzycach .

Wiadukt kolejowy Ratno Dolne

Linia kolejowa nr 327 odc. Ścinawka Średnia - Radków

Heuscheuergebirgsbahn. Odcinek dawnej   kolejki  Stołowogórskiej w kierunku  do  Dzierżoniowa.  Wybudowana w latach  1902-03.  Zlikwidowana w roku 1999.  Torowiska ze złomowano pozostały tylko  śliczne wiadukty kolejowe i dawne budynki stacyjne. 

Nepomucen Ratno Dolne

Kamienny Jan N. koło mostku nad potokiem Pośna, u podnóża zamku. W prawej ręce trzyma krzyż z palmą, w lewej księgę z kłódką. Na cokole pomnika widnieje rok 1770.