Kolej Sowiogórska

Wiadukt Żdanowski / Most Dziewiczy

Trzyprzęsłowy Wiadukt Żdanowski zwany również Mostem Dziewiczym. Prace budowlane (jak i nieodległego Mostu Katarzyny) rozpoczęto wiosną, a ukończono (!) latem 1901 roku., jednak praktyczne testy ich wytrzymałości zostały przeprowadzone wiosną roku następnego.

Kolej Sowiogórska Dworzec Mały - Ścinawka Śr

Kolej Sowiogórska powstała dla potrzeb lokalnego transportu towarowo-osobowego przecinając Gory Sowie i częściowo Bardzkie przez Przełęcz Srebrną. Tworząc skrót w stosunku do istniejącej sieci kolei, łączyła Dzierżoniów z Nową Rudą. Dzierżoniów wraz z sąsiednimi miastami był ośrodkiem przemysłu włókienniczego zaś noworudzkie kopalnie wydobywaly węgiel kamienny, niezbędny tym fabrykom.

Wiadukt Srebrnogórski / Most Katarzyny

Wiadukt dawnej, sowiogórskiej kolei zębatej w Srebrnej Górze.

"Wiszący Most" - wiadukt jednoprzesłowy

Wiadukt wiszący sowiogórskiej kolejki zębatej - Wiadukt i wąwóz pod nim powstały ponad 100 lat temu jako część trasy Kolei Sowiogórskiej (Eulengebirgsbahn), łączącej obie strony Gór Sowich, kopalnie Nowej Rudy z zagłębiem włókienniczym Dzierżoniowa, Bielawy i Pieszyc. W 1900r. otwarto pierwszy odcinek trasy (Pieszyce - Srebrna Góra Miasto), zaś w 1902r. odcinek Srebrna Góra - Ścinawka Średnia. Na trasie Srebrna Góra - Nowa Wieś Kłodzka ze względu na duży nachył terenu zastosowano unikatowy w skali Śląska system kolejki zębatej.