Henryków

Figura Św.Trójcy w Henrykowie

Nepomucen w Henrykowie II

Przed kościołem klasztornym barokowy Nepomucen z czapka w ręku. Na cokole - święty język w otoku z wici roślinnych związanych kokardą. Obok dwa słupy z herbami opackimi - być może  dotyczą one fundatorów figury

Nepomucen w Henrykowie

obok kościoła św. Andrzeja,, kamienna figura św. Jana Nepomucena w aureoli i z czapką w ręku, z 1732 roku (inne źródło: 1729). Bardzo bogaty cokół z dwoma aniołami, z których jeden utracił głowę, oraz płaskorzeźbioną sceną spowiedzi królowej

Wczesnobarokowy klasztor cystersów

Pierwsza wzmianka o wsi w dokumentach w 1222. Opactwo cystersów zostało ufundowane przez kanonika Mikołaja, notariusza Henryka Brodatego, który zaprosił tu cystersów z Lubiąża w 1227. Najazd Tatarów w 1241 zniszczył zarówno wieś jak i zabudowania klasztorne. Murowany klasztor wybudowano ok. 1270 i założono szkołę; ok. 1300 mieszkało tutaj 45 mnichów i 50 braci konwersów.