Lewin Kłodzki

Mieszczańska, barokowa kamienica w Lewinie Kłodzkim

Mieszczańska, barokowa kamienica typu pałacowego. W latach 70-tych i w 1984 r. odremontowana (mieścił się tam m.in. Dom Pracy Twórczej i Muzeum Archeologiczne).
W 1990 zniszczona na skutek pożaru i dotąd nieodbudowana (wykonano tylko tymaczasowe zadaszenie). Niestety obecnie budynek popada w ruinę.

Wiadukt w Lewinie Kłodzkim

Kamienny wiadukt w Lewinie Kłodzkim , zbudowany w roku 1903 (27 m wysokości i 120 m długości) najpiękniejszy wiadukt ziemi kłodzkiej ponad ruchliwą drogą do Kudowy-Zdroju.