Wałbrzych

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki

W Wałbrzychu zaczęto wydobywać węgiel 300 lat wcześniej niż na Górnym Śląsku. W latach 90. ubiegłego wieku zamknięto trzy miejscowe kopalnie, w tym Julię stanowiącą unikatowy zespół urbanistyczny. Można tu prześledzić historyczny przebieg przemysłowego postępu, zobaczyć śląską architekturę industrialną z lat 1850-1928

Stado Ogierów Książ

Stado Ogierów Książ to dalsza cześć obiektów folwarcznych własności księżnej Daisy, skoro był zamek musiały być powozy bryczki, konie pod wierzch do rekreacji jak i wielkich polowań po okolicznych lasach.


Palmiarnia w Lubiechowie Książ Wałbrzych

W okolicy zamku Książ w latach 1911 -1914 z polecenia księcia na Pszczynie i Książu Jana Henryka XV von Pless, spadkobiercy fortuny Hochbergów (właściciela jednego z największych majątków ówczesnej Europy) wybudowana została palmiarnia.

Zamek Książ Wałbrzych

Po dziś dzień historia Zamku Książ wciąż pełna jest tajemnic. Znaczną większość dowodów na rzeczywiste przeznaczenie podziemi zamku Niemcy zdołali zniszczyć w 45 tuż przed atakiem wojsk radzieckich. 

Figura św. Jana Nepomucena Walbrzych

Pochodząca z XVIII w kamienna figura św. Jana Nepomucena usytuowana jest przy wewnętrznej drodze do kościoła św. Barbary. JN stoi na tarczy herbowej trzymając w lewej ręce palmę, a w prawej drewniany krzyż. W cokole znajduje się wnęka na światło.

Rynek w Wałbrzychu

Dzisiaj centralną część Rynku wałbrzyskiego zajmuje pokaźna i piękna fontanna z podświetlanym wodotryskiem z 1999 roku. Jest ona sterowana komputerowo – co 15 minut zmieniają się kompozycje wodne, a po zmroku zmieniane są też kolorowe snopy światła. Fontanna powstała w ramach prac, mających na celu odtworzenie dawnego wyglądu Rynku.