Wambierzyce

Stacja 59 - Ścięcie św. Jakuba Starszego w Wambierzycach

Wambierzyce Stacja nr 59. Ścięcie św. Jakuba. Kapliczka zbudowana w 1841r. Przebudowana w latach 80 XIX w. ma formę muru z wnęką poprzedzonego portykiem zwieńczonym trójkątnym szczytem. Wewnątrz kaplicy malowidło Antona Borna przedstawiające ścięcie św. Jakuba.

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Wambierzyce

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Wambierzycach.

Ruchoma Szopka Wambierzyce

W Wambierzycach tradycja budowy ruchomych szopek sięga XVIII wieku, kiedy to w pustelni za kaplicą Matki Bożej Bolesnej zamieszkał Konrad Hilberg. Wyrzeźbił on i uruchomił pierwszą szopkę, która niestety nie zachowała się do dziś. Obecna szopka, pochodząca z 2 poł. XIX wieku, umieszczona jest w budynku u podnóża Kalwarii. Inicjatorem jej budowy był Longin Wittig.

Nowy Świat

Jako łącznik Wambierzyc z Radkowem poza jednymi zabudowaniami obfituje w kapliczki i figury wotywne i poza wcześniejszym Janem Nepomucenem i prześliczne panoramy Radkowa i Broumovské stěny w tle jak i naszego Szczelińca i radkowskiego kamieniołomu

Nepomucen Wambierzyce IV

Na Nowym Świecie  przy drodze prowadzącej z Wambierzyc do Radkowa z prawej strony pomiędzy dwoma lipami, kamienna barokowa rzeźba Jana N. na kolumnie. Kolumna ustawiona na cokole z chronostychem z tyłu datowany na rok 1707.