Bardo

Stacja Bardo Przyłęk

Stacja Bardo przyłęk na 82,544 km linii kolejowej z Wrocławia do Międzylesia. Przed wojną nosiła nazwę Wartha Frankenberg, zaś krótko po wojnie Barda Przyłąk. Kolej dotarła tu w roku 1872 od strony Wrocławia. Teren obok dzisiejszej stacji kolejowej Bardo Przyłęk to dawna kolonia Nowy Świat, należąca do Przyłęku. Warto zauważyć, że stacja powstała w miejscu starej gospody, obok której stała stajnia oferująca dyliżansom dodatkowe konie, potrzebne wozom z racji ostrego podjazdu w kierunku Barda.

Bardo - na tropie tajemnic historii

A oto jak bawiliśmy się w chirurgów Zwiedzając na zaproszenie profilu www.facebook.com/... SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ STRAŻNICZKI WIARY ŚWIĘTEJ W BARDZIE opisu specjalnie nie będzie bo to co widzieliśmy zajęło by pewnie tak zwane 3 grube cegłówki. Byliśmy w takich miejscach praktycznie nie dostępnych dla zwykłego Kowalskiego no poza zakrystią.

Klasztor Urszulanek Unii Rzymskiej (Prowincja Polska)

Klasztor pod wezwaniem św. Anieli, położony na wysokiej górze nad przełomem Nysy Kłodzkiej, zbudowano w latach 1913-16 jako filię i dom wypoczynkowy niemieckich urszulanek z Wrocławia. Otworzono tam w 1916r. szkołę gospodarczą dla dziewcząt, rozbudowywaną do 1929r. W listopadzie 1945r. dom przejęty został, na polecenie władz kościelnych, z rąk urszulanek niemieckich przez urszulanki polskiej prowincji.

Źródło Marii w Bardzie

Źródło Maryi  jest miejscem wytchnienia dla wielu pielgrzymów podążających na szczyt kalwarii i  urwiska.  Nad ujęciem  źródlanej wody   zbudowano kamienną kapliczkę  a w środku znajduje się  kamienna cembrowina. Źródełko uchodzi za cudowne.

Elektrownia wodna Opalenica

Elektrownia wodna znajduje się na rzece Nysa Kłodzka na obrzeżu wsi Opolnica, która leży w malowniczej dolinie przecinającej pasmo Gór Bardzkich (gmina Bardo, województwo dolnośląskie). Wybudowano ją w 1921 roku, z inicjatywy hrabiego Otto von Schwerin, jako podstawowe źródło zasilające w energię elektryczną Bardo Śląskie i przylegające miejscowości.

Spływ pontonowy do Barda

Rzeka  Nysa kłodzka   jest   niebezpieczna  ale  zarazem  piękna  i ciekawa.  Jak zaznać wodnej przygody  należy  wypożyczyć  ponton na przystani w Bardzie 

Nepomuceny Bardo Śląskie

Na moście nad Nysą Kłodzką stały kamienne barokowe rzeźby, podobnie jak w Kłodzku. Wśród nich była figura Jana N. z 1709 roku, jak pokazuje stara pocztówka. Wszystkie one zniknęły w roku 1945 na skutek wysadzenia mostu przez wycofujących się Niemców. W roku 1950 most odbudowano

Most drogowy w Bardzie

Most   wybudowano    pomiędzy  starym kamiennym mostem a wiaduktem kolejowym   nad rzeką Nysą Kłodzką.

Kaplica górska Matki Boskiej Płaczącej i droga krzyżowa

Zbudowana w latach 1617 – 1619 na Górze Bardzkiej (582 m.n.p.m.), zwanej obecnie Kalwarią. Postawiono ją w miejscu, gdzie według tradycji miała się objawić Matka Boża
Płacząca w 1400 r. Jeszcze na początku XVII w. widoczne były ślady rąk i stóp, które miała
postawić Matka Boża.

Wiadukt kolejowy w Bardzie

Wiadukt za stacją kolejową PKP w Bardzie  w kierunku na Wrocław.   Linia  przechodząca przez niego jest zelektryfikowana i dwutorowa.

Most kamienny w Bardzie

Pierwszy most na Nysie Kłodzkiej w Bardzie zbudowany został z drewna jeszcze w średniowieczu i taki stał przez kilka wieków. Budowę kamiennego mostu ukończono w 1589 r. Ostateczny swój wygląd w stylu gotyckim otrzymał po przebudowie w 1909 r. W czasie działań wojennych most uległ zniszczeniu, wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie. Odbudowano go w 1950 r.

Bazylika Mniejsza Matki Bożej - "Strażniczki Wiary"

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie - kościół pocysterski nad Nysą Kłodzką wzniesiony w latach 1686-1704 za rządów opata Augustyna Nedecka wg projektu Michała Kleina.

 

Bardo niem. Wartha

Widoczek z brzegu urwiska a zarazem największej katastrofy naturalnej w Sudetach zanotowanym w czasach historycznych. Osuwisko powstało 24 VIII 1598 r. po długotrwałych, znacznych opadach, ma około 300 m długości i do 200 m szerokości. W dole między malowniczo wijącą się Nysą Kłodzką leży miasteczko Bardo.