Kolejowe klimaty

Linie kolejowe na terenie Ziemi Kłodzkiej

Kolejowe  odcinki   w Kotlinie Kłodzkiej    już te  nie istniejące jak  czynne  do dnia  dzisiejszego.   I obiekty  związane z żelaznym szlakiem. 

Stacja kolejowa Strzelin

Budynek dworca kolejowego w Strzelinie pochodzi z roku 1872, murowany , 1-2 kondygnacyjny. W skład zespołu wchodzą też wiaty peronowe, nastawnia i ekspedycja z tego okresu, oraz wiaty nad przejściami podziemnymi na perony z 1896 roku.
Uroczyste otwarcie linii kolejowej Wrocław - Strzelin nastąpiło 1.X.1871 roku.Stanowiło pierwszy odcinek realizowanej przez prywatne przedsiębiorstwo inwestycji, która została zakończona w 1875 roku, połączywszy Wrocław z Międzylesiem.

Most kolejowy Bolesławiec

Budowa 1844-1846, projektant F.E. Gansel. W 1945 zniszczone zostały dwa przęsła i filar, do 1947 odbudowane w żelbecie (z licówką kamienną!).W tych latach usunięto też kładkę dla pieszych (!!). 1984-1985 podczas elektryfikacji usunięto kamienną balustradę. 35 przęseł, 489 m długości, 8 m szerokości, 22,5 m wysokosci, 7 najszerszych 15 m przęseł rozpościera się nad rzeką, 20 środkowych łuków osiąga szerokość 11,3 m, a 8 łuków skrajnych ma szerokość 5,65 m. Podobny jest na Nysie w Zgorzelcu.

Wiadukt kolejowy Strzegom

Wiadukt zbudowano w 1911 r.przy okazji przebudowy linii kolejowej Strzegom — Marciszów

Most kolejowy we Wrocławiu

Kolejowy Most Warszawski rozpięty jest nad kanałami Starej Odry i prowadzi przez niego linia kolejowa Wrocław - Oleśnica. Konstrukcja mostu stalowa kratownicowa, wieloprzęsłowa. Podpory betonowe oblicowane granitem. Wg niemieckiej kilometracji linii,liczonej od stacji Nadodrze, most znajdował się w km 1,55.

Stacja kolejowa Stronie Śląskie (dawna)

Budynek stacyjny wykonano w technologii muru pruskiego w 1897 r. 17 października 2008 r. został przekazany gminie Stronie Śląskie i wyremontowany. Obecnie znajduje sie w nim galeria sztuki. Przyległy magazyn obudowano szkłem w nowoczesnym stylu. Stojący przy magazynie i dawnym placu ładunkowym dźwig towarowy zakonserwowano. Wieża wodna z końca XIX w. sprawia wrażenie nienaruszonej, z zewnątrz wygląda wręcz świetnie. Układ torowy stacji jest niemal kompletny, brakuje tylko krótkiego toru przy magazynie - został on rozebrany zapewne w czasie remontu budynku. W znajdującym się w północnej głowicy stacji rozjeździe krzyżowym podwójnym brakuje krzyżownicy i dwóch iglic, zostały ukradzione. Ręczne napędy zwrotnic są w większości kompletne i sprawne. Rozjazdy są zabezpieczone zamkami.

Express InterCity Premium Pendolino ED 250

Do obsługi pociągów tej kategorii wykorzystywane są jednostki Pendolino ED250, który maksymalna prędkość wynosi 250 km/h, jednakże nigdzie nie jeżdżą z taką prędkością. W rozkładzie jazdy 2014/2015 największa rozkładowa prędkość pociągów EIP to 200 km/h i jest ona osiągana na 87-kilometrowym odcinku Olszamowice - Góra Włodowska

Gorzuchów Kłodzki

Gorzuchów Kłodzki - dawniej stacja a obecnie przystanek w 7,610 km linii z Kłodzka Głównego do Wałbrzycha Głównego, będącej częścią Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca do Kłodzka (Schlesische Gebirgsbahn). Przed wojną nosiła nazwę Möhlten, a krótko po wojnie Miłotyń. Kolej dotarła tu w roku 1879 od strony Kłodzka. Obecnie stacja, funkcjonująca jako przystanek i ładownia, posiada 6 torów, w tym dwa z peronami do obsługi podróżnych; pozostałe są używane sporadycznie. Budynek stacji nie pełni już żadnych funkcji w ruchu pociągów, semaforów nie ma, kasy nie ma, wejście do poczekalni jest zamurowane,

Ławica - przystanek

Ławica- przystanek w 90,400 km linii Wrocław - Międzylesie, który do 1933 roku nazywał się Labitsch, w latach 1933-45 Neissenfels, a krótko po wojnie Łowicz Niski. Przystanek znajduje się ok. 500 m na południowy wschód od wsi i jest znacznie wyżej od niej położony. Przystanek Ławica powstał wtedy kiedy i linia kolejowa - w 1874 roku (szlak Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko)

Tunel kolejowy w Bardzie Śląskim

Tunel ten jest jedną z niewielu takich konstrukcji w Polsce: posiada jedynie jeden korytarz i mieści dwa tory zelektryfikowane. Tunel ma długość 364 metrów i przebity został w 1872 roku, a regularny ruch pociągów podjęto dwa lata później. Tunel zbudowano celem ominięcia przeszkody, jaką stanowiła Tunelowa Góra (373 m n.p.m.).

Stacja PKP Bardo Śląskie

Bardo Śląskie - przystanek w 84,440 km linii kolejowej z Wrocławia do Międzylesia. Przed wojną nosił nazwę Wartha Stadt, zaś krótko po wojnie Barda Śląska. Kolej dotarła tu w roku 1872 od strony Wrocławia. Odcinek do Kłodzka otwarto dopiero w grudniu 1874 roku, jednak przystanek Wartha Stadt (Bardo Śląskie) powstał dopiero w 1905 roku.

Stacja Bardo Przyłęk

Stacja Bardo przyłęk na 82,544 km linii kolejowej z Wrocławia do Międzylesia. Przed wojną nosiła nazwę Wartha Frankenberg, zaś krótko po wojnie Barda Przyłąk. Kolej dotarła tu w roku 1872 od strony Wrocławia. Teren obok dzisiejszej stacji kolejowej Bardo Przyłęk to dawna kolonia Nowy Świat, należąca do Przyłęku. Warto zauważyć, że stacja powstała w miejscu starej gospody, obok której stała stajnia oferująca dyliżansom dodatkowe konie, potrzebne wozom z racji ostrego podjazdu w kierunku Barda.

Stacja Kamieniec

Kamieniec Ząbkowicki - ważna stacja węzłowa w 71,886 km linii Wrocław - Międzylesie (linia 276 wg D29 i 230 wg SRJP), w 177,220 km linii Katowice - Legnica (linia 137 wg D29, a wg SRJP linia 235 Kędzierzyn Koźle - Jaworzyna Śląska) oraz początkowa nieczynnej dla linii do Złotego Stoku (linia 334 wg D29 i 226 wg SRJP). Stacja do 1945 roku nazywała się Camenz i Kamenz, a krótko po wojnie Kamienice nad Ochlą.

Przystanek osobowy PKP Ludwikowice Kłodzkie 28,871 km

Przystanek osobowy PKP Ludwikowice Kłodzkie 28,871 km

Przystanek kolejowy Krosnowice Kłodzkie

Stacja powstała przy istniejącej linii Wrocław-Kłodzko-Międzylesie w celu wybudowania odgałęzienia dla linii Kłodzko-Stronie Śląskie uruchomionej 14 listopada 1897 r. Stacja posiadała dodatkowo po stronie linii do Stronia Śląskiego mały magazyn, rampę ładunkową i grupę torów towarowych. W latach 90. XX w. Krosnowice Kłodzkie utraciły status stacji węzłowej na rzecz Kłodzka Nowego – posterunku odgałęźnego. W 1994 r. zlikwidowano etat dyżurnego ruchu, a w czasie elektryfikacji zdemontowano drugi tor na linii do Międzylesia. 15 marca 2004 r. zlikwidowano pociągi osobowe na trasie Krosnowice Kłodzkie – Stronie Śląskie

Obiekty na L 274 Wrocław + Zgorzelec

Obiekty  kolejowo   inżynieryjno  dworcowe   na  L 274 Wrocław + Zgorzelec

Linia kolejowa nr 372 odc. Ścinawka Średnia - Tłumaczów

Linia kolejowa Ścinawka Średnia – Tłumaczów – jednotorowa, niezelektryfikowana bocznica szlakowa ze stacji Ścinawka Średnia do kamieniołomu melafiru w Tłumaczowie.

Wiadukt (Nowa Ruda - Słupiec/ul. Połoniny)

Wiadukt (Nowa Ruda - Słupiec/ul. Połoniny)

Parowozownia Wolsztyn

Parowozownia Wolsztyn jest nadal czynną lokomotywownią, z której codziennie wydawane są parowozy do prowadzenia planowych pociągów pasażerskich na trasie do Poznania. Jest to jedyne takie miejsce gdzie można obejrzeć warsztaty, maszyny i urządzenia oraz inne obiekty zaplecza technicznego służące utrzymaniu i naprawie parowozów

Stacja kolejowa Nowa Ruda Bahnhof Neurode

Stacja kolejowa Nowa Ruda Bahnhof Neurode

tacja kolejowa w km 29,326 linii z Wałbrzycha do Kłodzka (21,664 km od Kłodzka) na wysokości 420 m npm. Stacja położona jest na wypłaszczeniu znacznie ponad zabudową miejską. Dla potrzeb rozmieszczenia układu torowego (przed wojną 8 torów przelotowych i bocznice, 1 tor zlikwidowano po wojnie) podcięto część zbocza wzniesienia Krępiec. Stacja w Nowej Rudzie obsługiwała również postoje składów formowanych na przemysłowej stacji NR Przedmieście,

Wiadukt kolejowy Ratno Dolne / droga nr 387

Oddano do użytku drogę wojewódzką nr 387 w Ratnie Dolnym w rejonie wiaduktu kolejowego.

Most betonowy (Nowa Ruda / ul. Nowa) Biały Most

Most betonowy Nowa Ruda / ul. Nowa) Biały Most

Tunel kolejowy pod górą Wronka

Tunel znajduje się pod zachodnim zboczem wzgórza Wronka (458 m n.p.m.) w środkowo-zachodniej części Obniżenia Bystrzycy Kłodzkiej na wschód od miejscowości Długopole Zdrój między miejscowościami Długopole Dolne, a Długopole Zdrój (między stacjami Bystrzyca Kłodzka Przedmieście a Długopole Zdrój) na linii kolejowej nr 276 Wrocław - Międzylesie.

Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / pot. Woliborka) Czarny Most 22,600

Najwyższy obiekt inżynieryjny na całej linii Kłodzko - Wałbrzych, początkowo najwyższy most kolejowy w całych Prusach (35 metrów wysokości w świetle). Trzy filary z czerwonego piaskowca połączono z czterema przęsłami kratownicowymi z jazdą górą. Przęsła, każde o długości 36,2 m dawały łączną długość 149,5 m. W latach 90. ub.w rozebrano kratownice pod niejeżdżonym torem południowym.

Adršpach - stacja kolejowa

Przez Adršpach przebiega lokalna  linia kolejowa  i ynajduje si stacja kolejowa.

Wiadukt kolejowy (Zdrojowisko / Jugowski Potok) 26,602 km

Długość mostu 148,4 metry. Wysokość toru jazdy nad doliną Jugowskiego Potoku 30 m. Most kształtem zbliżony do Czarnego Mostu w Nowej Rudzie - trzy ceglane filary z prześwitami i cztery kratownicowe przęsła z jazdą górą.

Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / Zatorze)

Żelazny wiadukt przerzucony nad Zatorzem w Drogosławiu, zwany przed wojną Leedenbrücke, znajduje się na malowniczej trasie kolejowej Kłodzko - Wałbrzych i jest jedną z jej atrakcji. Mając długość 185 m. jest najdłuższym wiaduktem na tej linii. Wysoki na 30 m. do strumienia i 28 m. do drogi. W dniu kapitulacji 8 maja 1945 roku wycofujące się niemieckie oddziały wojskowe (Heeresgruppe Schoerner) wysadziły wiadukt. Do wysadzenia wykorzystano 5 min powietrznych z czego 3 eksplodowały.

Tunel kolejowy pod Świerkową Kopą

Pierwsza z trzech par tuneli kolejowych znajdujących się na trasie kolejowej Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny łącząca Świerki z Bartnicą. Tunel znajduje się na 33-34 km i został poprowadzony pod górą o nazwie Świerkowa Kopa (609 m.n.p.m.) Tunele budowane były w różnych odstępach czasu. Jako pierwszy został zbudowany tunel południowy (przed rokiem 1880), gdyż w tym roku kursowały już pociągi do Wałbrzycha.

Wiadukt Ludwikowice / Miłków

Wysokość 31 metrów, długość 165 metrów.  rok  budowy   1878 

Przystanek kolejowy Ludwikowice Kłodzkie

Znajduje sie   na   Linii kolejowej  nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny.

Wiadukt (Świerki Dln. / Włodzica)

Znajduje sie   na   Linii kolejowej  nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny.

Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / Niepodległości)

Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / Niepodległości)

Wiadukt Żdanowski / Most Dziewiczy

Trzyprzęsłowy Wiadukt Żdanowski zwany również Mostem Dziewiczym. Prace budowlane (jak i nieodległego Mostu Katarzyny) rozpoczęto wiosną, a ukończono (!) latem 1901 roku., jednak praktyczne testy ich wytrzymałości zostały przeprowadzone wiosną roku następnego.

Most kolejowy na Bystrzycy Dusznickiej (Kłodzko / Książek)

Przed  sama   stacją   kolejową  Kłodzko Książek znajduje się  most kolejowy nad Bystrzycą  Dusznicką. Dwuczęściowe przęsło wykonane z  nitowanej  blachownicy podparte jest  na   kamiennym filarze z piaskowca i zakotwiczone w  przyczółkach  nadbrzeżnych.  Długość tego odcinka wynosi 44.20m, szerokość 4,80m,  wysokośc do lustra wody  4,40m.

Posterunek odgałęźny (podg) Kłodzko Nowe

Kłodzko Nowe to posterunek odgałęźny, na którym od głównej linii do Międzylesia odgałęziają się dwie lokalne linie: do Stronia Śląskiego i Kudowy Zdroju.

Wiadukt z kladką i przepustem

Za   stacją   kolejową  Kłodzko Miasto w kierunku  Kłodzko Nowe znajduje się  na wysokim nasypie   most konstrukcji betonowej  i zarazem z  kładką  pod   torowiskiem   jako ciąg pieszy.

Most kolejowy na Nysie Kłodzkiej (Kłodzko / Książek)

Kłodzko - most kolejowy nad Nysą Kłodzką, jest interesującym przypadkiem połączenia dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą obiektów. Pierwsze przęsło dwuczłonowego zespołu to nitowana blachownica, której forma została zapożyczona z budownictwa drogowego.

Odcinek za Kłodzko Nowe

Odcinek po łuku za rozgałęzieniem Kłodzko Nowe a przed mostem kolejowym. Zastosowana tu odbojnica ze starej szyny kolejowej pochodzi z 1900 roku. Z prawej strony resztki przejazdu kolejowego obecnie juz nie przejezdnego. Pozostał już tylko nasyp drogowy po łuku i stare kamienne słupki.

Kłodzko Miasto – przystanek kolejowy w Kłodzku

Przystanek kolejowy Kłodzko Miasto położony jest w samym centrum miasta, na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej. Stację ustanowiono około 1890 roku, stacja obsługiwała wyłącznie przelotowy ruch osobowy. W okresie międzywojennym uznano, że obecny przystanek nie jest wystarczający dla potrzeb miasta Kłodzka.

Stacja PKP Bystrzyca Kłodzka

Przystanek osobowy PKP Bystrzyca Kłodzka znajduje się na 111,336 km licząc od Wrocławia. Za stacją znajduje się kamienny most kolejowy

Most kolejowy na Nysie (Bystrzyca Kłodzka)

Malowniczy kamienny most na Nysie Kłodzkiej powstał w latach 1873-74. Pierwotnie wybudowany z myślą o dwóch torach, jednak drugiego nigdy nie położono.

Wiadukt kolejowy w Wiśle Głębcach

Wiadukt ma 122 metry długości i 25 metrów wysokości, ma siedem łuków. Został wybudowany w latach 1931 – 1933. Spina brzegi Doliny Łabajowa w Beskidzie Śląskim. Dołem przebiega droga oraz przepływa potok (wspomniany Łabajów).

Wiadukt nad rzeką Ścinawką

Malowniczy podwójny wiadukt kolejowy nad rzeką Scinawką na linii kolejowa nr 286 Kłodzko Główne i Wałbrzych Główny. Znajduje się za dawnymi zakładami mięsnymi na Ustroniu w kierunku Ścinawicy i Gołogłów. Trzy stalowe przęsła w kształcie półkoli opierają się na dwóch kamiennych filarach i przyczółkach brzegowych.

Odbudowa linii kolejowej Ścinawka Średnia -Tłumaczów

Odbudowa 8 kilometrowego odcina torowiska podyktowane było uruchomieniem miejscowego kamieniołomu melafiru w Tłumaczowie. Rocznie ma się tu wydobywać 2 miliony ton urobku skalnego co by spowodowało rozjeżdżenie miejscowych dróg które i tak są w nienajlepszym stanie. Odbudowano od podstaw wiadukt drogowy i wiadukt rzeczny w Ścinawce. Zakładane jest także połączenie kolejowe z pobliskimi Czechami

Wiadukt kolejowy Moszczanka

Zniszczony wiadukt kolejowy w Moszczance podczas powodzi w 1903 roku. Został  odbudowany   w  nowej  formie widocznej  na   nowych i starych zdjęciach.  Znajduje się na wysokim nasypie  z kamiennymi przyczółkami   nad drogą  i potokiem.

Tunel kolejowy pod Wołowcem

Tunel pod Małym Wołowcem – podwójny tunel kolejowy koło Wałbrzycha. Tunele znajdują się pod górą Mały Wołowiec (720 m n.p.m.), między miejscowościami Wałbrzych i Jedlina-Zdrój na trasie kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka.

Przystanek osobowy PKP Głuszyca Górna d. stacja

Dawniej stacja w km 10,968 linii z Wałbrzycha Głównego do Kłodzka Głównego (km 40,022 w kierunku przeciwnym) i w km 355,81 wg przedwojennego kilometraża liczonego od Berlina. Obiekt położony jest na wys. 496 m npm. na wzniesieniu ponad zabudową miejscowości

Przystanek osobowy PKP Jedlina Górna

Przystanek osobowy PKP Jedlina Górna kilometraż  47,636  Przez obiekt  przebiega  linia kolejowa nr 285  obecnie jednotorowa linia  kiedyś dwutorowa.  Stacja   obecnie  jest   już nie używana   i w stanie  ruinalnym. grozi zawaleniem.  Przy stacji funkcjonowało podziemne przejście   na drugi   tor.  Za stacją  w kierunku Wałbrzycha znajduje się  najdłuższy   tunel w Polsce  długości 1601m 

Linia kolejowa 309 Kłodzko Kudowa

Stacja kolejowa Ścinawka Średnia

Ścinawka Średnia to jedyna stacja węzłowa na linii Kłodzko - Wałbrzych. Dawniej był to pięciokierunkowy węzeł z liniami do Tłumaczowa, Radkowa i Srebrnej Góry. Obecnie zachował się tylko fragment ostatniego odcinka do Nowej Rudy Słupiec, używany dla wywozu kruszywa z pobliskiego kamieniołomu. Stacja została wybudowana jako dworzec wyspowy, składająca się z dworca "dużego" i "małego".