Kalwarie

Kalwaria Górska w Batorowie

Powyżej Batorowa na zboczu wzniesienia Hanula 650 m n.p.m. znajduje się barokowa kaplica pod wezwaniem św. Anny z 1770 r. Przy kościołku znajduje się zespół kalwarii górskiej z piaskowca stacje malowane na blasze. Pomiędzy stacjami znajdują się kamienne schody. Stacje sa znacznie zniszczone droga krzyżowa odprawiana jest tu w dniu patronki 26 sierpnia.

Kaplica mszalna św. Anny w Muszkowicach

Położona bardzo pięknie nad wsią na skraju Lasu Bukowego. Wzniesiona w 1707 r. przez cystersów z Henrykowa razem z Kalwarią jako miejsce pątnicze związane z kultem św. Anny.

Kalwaria Radochowska

Trochę intuicyjnie  poszukiwałem  tej  kalwarii  a opis   w przewodniku  jest zdeko  niemrawy    a  i  tabliczki kierunkowej  którą  rok temu  widziałem  nie uświadczysz,  a wielka szkoda  ze takie cudo skrywane jest   przed obcymi. 

 

 

Kaplica górska Matki Boskiej Płaczącej i droga krzyżowa

Zbudowana w latach 1617 – 1619 na Górze Bardzkiej (582 m.n.p.m.), zwanej obecnie Kalwarią. Postawiono ją w miejscu, gdzie według tradycji miała się objawić Matka Boża
Płacząca w 1400 r. Jeszcze na początku XVII w. widoczne były ślady rąk i stóp, które miała
postawić Matka Boża.

Kalwaria Górska na Szczytniku

Kalwaria górska znajduje się na południowym stoku góry zamkowej.  Założenia budowy kalwarii podjęto w 1940 r., jednak ostatecznie ukończona i poświęcona została dopiero 9 lipca l959r. Przy budowie kalwarii uczestniczyli klerycy z miejscowego Niższego Seminarium Duchownego, mieszczącego się w Zamku.

Kalwaria Lewińska

Za Kaplicą św. Jana Nepomucena na wzgórzu na jego północnym stoku znajdzuje się Kalwaria.

Kalwaria Wejherowska

Kalwaria Wejherowska to zespół 26 kaplic ufundowanych przez wojewodę malborskiego Jakuba Wejhera, założyciela Wejherowa. Została zbudowana w latach 1649 - 1655. Jest ona perłą architektury sakralnej Polski Północnej i obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej jest najstarszym sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce. Wspólnie z zabudową miejską Wejherowa i zespołem pałacowo - parkowym, tworzy ona jednolity kompleks o dużych walorach krajobrazowo-przestrzennych. Jest jednym z trzech najwybitniejszych tego rodzaju założeń w Polsce.

Kalwaria Wambierzycka

Szczególny klimat i wyjątkowość nadaje Wambierzycom, jako ośrodkowi kultu religijnego rozległa kalwaria. Pierwsze kaplice wzniesione z inicjatywy Osterberga w 1683 roku ze względu na prowizoryczną formę i użycie drewna jako budulca nie zachowały się do dziś.