Kaplice

Kaplica św. Wawrzyńca Śnieżka 1602m

Kaplica św. Wawrzyńca to symbol praw władców śląskich do wschodnich Karkonoszy. Pierwszą próbę budowy podjęto w 1653 roku przygotowując w tym celu drzewa. Pracę przerwano i sporny teren raz któryś trafił do sądu gdzie w efekcie przyznano go rodzinie Schaffgotschom. Dwa lata później budowa ruszyła (1655) pod nadzorem budowniczego Bartłomieja Nantwiga.

Kaplica cmentarna Najświętszego Sakramentu - Jaszkowa Dolna

Zaraz koło kościoła wzosi się kaplica cmentarna Najświętszego Sakramentu - pierwotny kościół parafialny wymieniany w 1358 roku. Gotycką świątynię przebudowano na barokową w 1659 roku i powiększono w 1793 roku. W 1900 roku rozebrano go, zachowując jedynie prezbiterium jako kaplicę cmentarną

Kaplica mszalna św. Anny w Muszkowicach

Położona bardzo pięknie nad wsią na skraju Lasu Bukowego. Wzniesiona w 1707 r. przez cystersów z Henrykowa razem z Kalwarią jako miejsce pątnicze związane z kultem św. Anny.

Kalwaria Radochowska

Trochę intuicyjnie  poszukiwałem  tej  kalwarii  a opis   w przewodniku  jest zdeko  niemrawy    a  i  tabliczki kierunkowej  którą  rok temu  widziałem  nie uświadczysz,  a wielka szkoda  ze takie cudo skrywane jest   przed obcymi. 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych

Sanktuarium na Kościelcu położone jest w Sudetach, w paśmie Wzgórz Włodzickich i bywa też często określane jako Sanktuarium na Górze Wszystkich Świętych. Poświęcone jest Matce Boskiej Bolesnej.

Kaplica św. Floriana Bystrzyca Kłodzka

Na Górze Parkowej, dawniej Chmielowej wznosi się kaplica poświęcona patronowi strzegącemu od ognia. Zbudowana w latach 1725-27, poświęcona św. Florianowi kaplica stanęła na miejscu wyburzonej drewnianej budowli z 1703 r.

Kaplica Czaszek w Czermnej

Niewielka barokowa kaplica murowana posadowiona na podstawie kwadratu, usytuowana została pomiędzy kościołem św. Bartłomieja a wolnostojącą dzwonnicą. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich....

Kaplica Anny Batorów

Kaplicę ufundowana  przez rodzinę Rohrbach  właściceli pobliskiej huty  w   1770 roku

Kaplica św. Jana Nepomucena

Wybudowana w 1730 roku kaplica św. Jana Nepomucena.

Ufundował ją w 1727 roku młynarz z Jawornicy Dawid Walke. Poświęcona została dnia 11 listopada 1730 r przez Franza Andreasa Kaintza - . Kapliczka zwieńczona małą wieżyczką z dzwonem, pokryta była początkowo kamienną dachówką

Kaplica św. Krzyża w Boguszynie

Barokowa kaplica katolicka wznosząca się na wzgórzu położonym w zachodniej części Boguszyna....

Kaplica Czaszek w Kutnej Horze

Kaplica Czaszek czyli kościół cmentarny Wszystkich Świętych (Hřbitovní kostel Všech Svatých), znajduje się w w dzielnicy Sedlec, w mieście Kutná Hora w kraju środkowoczeskim, w Czechach. W kaplicy znajdują się szczątki 40-70 000 ofiar......

Kaplica pw. św Trójcy.

Kaplica stoi na Wzgórzu Rozalii (560 m n.p.m.) otoczona lasem bukowym. Można do niej dojść łagodną drogą wijącą się serpentyną po stoku lub 132 stopniami.

Góra Krzyżowa KAPLICA ŚWIĘTEJ ANNY w Złotym Stoku

Nazwa Góry Krzyżowej związana jest z pracą górników. Pod ustawionym na niej krzyżu modlili się o szczęśliwy powrót z kopalni. Krzyżami upamiętniali także górników, którzy zostali pod ziemią na zawsze, zasypani w chodnikach i szybach. W 1731roku dzierżawca kamieniołomu S. Kachler zbudował tu kaplicę poświęconą św. Annie.

Kaplica mszalna MB Pocieszenia

Kaplica o funkcji mauzoleum znajduje się w parku pałacowym. Została zbudowana prawdopodobnie ok. roku 1880 w stylu neorenesansowym. Podzamek - Kaplica - Mauzoleum rodu von Magnis. Istnieją jednak poważne rozbieżności odnośnie jej pochodzenia, gdyż formalnie Magnisowie posiadali w swych dobrach pobliski pałac, jednak nigdy w nim nie rezydowali - był tylko pod ich zarządem

Kaplica Najświętszej Marii Panny Śnieżnej na Hvězde

Na szczycie góry Hvězda (674 m n.p.m.) w paśmie Broumowskie Ściany (czes. Broumovské stěny, niem. Falkengebirge, także Braunauer Wände, Sterngebirge) – pasmo górskie w Republice Czeskiej, zaliczane do Gór Stołowych

Kaplica mszalna pomocnicza MB Bolesnej na Wolanach

Historia kaplicy Wolańskiej. Pierwotnie zwanej w gwarze kłodzkiej  Neuhäder Stroossa-Kärchla, czyli kościół uliczny w Nowej Polanicy. Akt założycielski pochodzi z 8.V.1680 r. z podpisem Johanna Christopha von und zu Werden znajdujący się obecnie w kościele parafialnym w Szalejowie Górnym. Który oświadczył że w celu zażegnania epidemii zarazy panoszącej się w hrabstwie kłodzkim zbuduje kaplicę na cześć Matki Bożej Bolesnej.