Kościoły Katedry Bazyliki

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy – zabytkowy budynek sakralny wybudowany na mocy porozumień traktatu westfalskiego, zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obiekt od 2001 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od 7 marca 2015 jest siedzibą biskupa.

Božanov Kościół św. Marii Magdaleny,

Miejscowość położona jest na południowy wschód od Broumova, w środkowo-północnej części Czech, przy południowej granicy polsko-czeskiej, u podnóża wschodniej części Broumowskich Ścian, czes.Broumovské stěny.

Typowa czeska górska wieś przygraniczna położona na wysokości od 400 do 450 m n.p.m. u podnóża wschodniego stromego zbocza wzniesina Koruny pols. Korona w Broumowskich Ścianach, która dominuje nad wsią i okolicą.

Kościół św. Michała Vernéřovice

Kościół parafialny św. Michała stanowi najwyższy punkt we wsi Vernéřovice. Znajduje się na wzniesieniu w centrum wsi, w miejscu dawnego kościoła drewnianego. Wcześniejszy, drewniany kościół w 1540 r. kazał wybudować opat Mateusz, a pod koniec XVII w. decyzją opata Tomasza Sartoria został rozbudowany. Dzisiejszy kościół barokowy wybudowano w latach 1719-20, choć można też podać rok 1722, kiedy zakończone zostały prace nad wyposażeniem. Kościół zbudowano prawdopodobnie wg planów Krzysztofa Dientzenhofera.

 

Kościół św. Anny Vižnov

Vižňov (německy Wiesen)  powiat  Náchod,  Pierwsza  wzmianka pochodzi z 1408 roku. Najważniejszym zabytkiem   miejscowości jest barokowy kościół pod wezwaniem Św  Anny został zbudowany już w 1355 roku i przebudowany w latach 1723 - 1727 przez Kristof. Dientzenhofera  W jego pobliżu jest kilka małych zabytków  sakralnych   między innymi   na  terenie  przykościelnym znajduje sie figura św Jana Nepomucena. Wiosce można znaleźć  wiele  starych drewnianych  chat  sudeckich.


Kościół Wszystkich Świętych Heřmánkovice

Heřmánkovice (pol. Hermankowice) – wieś przygraniczna w Czechach, w kraju kralovohradeckim, w Sudetach Środkowych, na pograniczu Broumovskej kotliny i Gór Suchych.

Kościół św. Klary i św. Jadwigi we Wrocławiu

Kościół św. Jadwigi we Wrocławiu wraz z dawnym klasztorem zakonu żeńskiego św. Klary należy dziś do sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, prowadzących tu Publiczne Gimnazjum oraz Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące.

Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu

Świątynia znajduje się na Wyspie Piasek, przy ulicy św. Jadwigi. Pierwotnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Jakuba, został wzniesiony w latach 1686–1690, według projektu architekta Zygmunta Lindera. Poprzednio stała w tym miejscu średniowieczna kaplica pod wezwaniem świętych Józefa, Joachima, Natalii i Adriana, która została w XVII wieku zburzona.

Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu – gotycki kościół między ulicami Szewską i Łaciarską w pobliżu wrocławskiego Rynku, dawniej jedna z dwóch far miejskich (obok kościoła św. Elżbiety), obecnie katedra diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, należąca do parafii pod tym samym wezwaniem

Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu

Kolegiata powstała z fundacji księcia Henryka Probusa jako wotum po zakończeniu jego długotrwałego sporu polityczno-kościelnego z biskupem wrocławskim, Tomaszem II, zakończonego jesienią 1287. Na znak ugody obaj adwersarze postanowili ufundować świątynie: Henryk IV Probus – kolegiatę w sąsiedztwie swego zamku

Stolec

Stolec (niem. Stolz– wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie.

Klasztor "Christus Rex" Polanica Zdrój

Klasztor "Christus Rex" jest domem macierzystym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza, założonym w 1927 r. przez Ojców Prowincji Niemieckiej. Od 1947 r. opiekę nad nim przejęli ojcowie polscy przybyli z Francji.

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny

Dużą wartością we wsi odznacza się kościół parafialny św. Marii Magdaleny, wspomniany w 1341 roku. Ta gotycka budowla, przebudowana w 1658 roku w duchu baroku, powstała na wzgórku Klin na miejscu dawnej, zniszczonej w XV wieku wieży strażniczej. Otacza ją mur z wyróżniającą się bramką. W 1678 roku podwyższono wieżę kościelną, kwadratową, nieco przesadzistą, z oknami w górej kondygnacji. Nakrywa ją jednoprześwitowy hełm.

Kościół św. Andrzeja Apostoła Trzebieszowice

Skromny, barokowy kościół parafialny św. Andrzeja z 1779 roku po przebudowie starszego i nadaniu obecnej formie w 1813 roku. Wieża z XVII wieku. Klasycystyczno-neobarokowe wyposażenie z początku XIX wieku. Na nadołtarzowym sklepieniu fresk "Adoracja MB". Na ścianach i parapecie skromnego chóru duże obrazy Drogi Krzyżowej. Na kostnicy gotycki tympanon z Veraikonem (chusta Weroniki) z poprzedniego kościoła.

Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie

Mauzoleum Piastów powstawało równocześnie z Bazyliką, której budowę rozpoczęto w 1728 roku. Większość malowideł i fresków powstała do 1741 roku.

Martínkovice i Kościół św. Jerzego i św. Marcina

Jest to podgórska wioska, położona na południe od Broumova na wysokości od 380 do 440 m n.p.m. u podnóża południowo-wschodniego zbocza Broumowskich Ścian (czes. Broumovske stěny). Jest to długa wieś ciągnąca się przez około 5 km, z luźną zabudową budynków położonych po obu stronach drogi. W środkowej części wsi zabudowa zwarta o charakterze miejskim. Przez wieś przepływa Martínkovický potok.

Kościół św. Michała Archanioła Kamieńczyk

Wzniesiony w 1710 r. przez ewangelików jako pogrzebowy. Dwuspadowy dach kryty gontem, z wieżą zakończoną cebulastym hełmem. Całość oszalowana. Późnobarokowy ołtarz główny z roku 1720, w 1740 zakupiony ze starego kościoła w Lichkovie w Czechach. Ambona z r. 1754. Empory z 1731 r. Drewniany świecznik z Madonną w glorii, otoczoną przez putta, trzymające świeczki. Przed wejściem na przykościelny cmentarz kamienne Ukrzyżowanie r. 1788.

Hora Matky Boží Králíky

Powstanie obiektu  na Łysej Górze (Lysá hora) jest związany z działalnością biskupa i králickiego rodaka Tobiáša Jana Beckera (1649–1710). Jako dziecko ślubował, że na górze nad miasto zbuduje kościół. Ślubowanie spełnił i Łysa Góra zmieniła się w latach 1696–1710 na Górę Matki Bożej.

 

Kościół Świętego Jana Nepomucena (Upper Eagle) Vrchni Orlice

Kościół św Jana Nepomucena jest rzymskokatolicki kościół w górnej Orlici w miejscowości Bartošovice w Górach Orlickich . Od 2012 roku, jest on chroniony jako zabytek kultury Republiki Czeskiej.

Kościołek Bartošovice v Orlických horách

Kościołek w Bartošovice v Orlických horách samotny w lesie naprzeciw starych sudeckich zabudowań jak wygląda w środku nie wiemy.

Kościół śś. Szymona i Tadeusza Szalejów Dolny

Gotycka świątynia św. św. Szymona i Tadeusza Judy w Szalejowie pochodzi z XV w., a została przebudowana w XVII stuleciu. Jej wyposażenie pochodzi z różnych okresów: portale w kruchtach są późnogotyckie i renesansowe, a wystrój wnętrza (m.in. ołtarz, ambona, chrzcielnica) – barokowy.

Kościół filialny św. Anny w Zalesiu

W  Zalesiu jest drewniany kościółek św. Anny. Wzniesiony on został w 1717 roku na wschodnim zboczu doliny jako kaplica przedpogrzebowa. Jego lekką bryłę na rzucie prostokąta nakrywa wysoki dach czterospadowy i strzelista sygnaturka. Korpus wykonano w konstrukcji zrębowej na podmurówce, okrywając monotonnym oszalowaniem.

 

Kościół św. Jakuba Apostoła Krosnowice Kłodzkie

Kościół wzmiankowany w 1326 r. Wzniesiony jako gotycki, gruntownie przebudowany i rozbudowany na barokowy w II poł. XVII w. i w 1700 r.
Remontowany w XIX w., oraz w latach 1960 i 1968 - 1973.
Pierwotnie powstał jako założenie obronne, na wzgórzu, w sąsiedztwie obecnego dworu. Zachował się pełny obwód kamiennego muru obronnego, w dzisiejszej postaci pochodzącego XVII - XVIII - wiecznej przebudowy.

Kościół św. Rodziny Chełmsko Śląskie

Pierwotny kościół w tym miejscu był wzmiankowany w 1343 r.  W latach 1670 - 1680 został zastąpiony nowym, a inicjatorem jego budowy był ówczesny opat krzeszowski Bernard Rosa. W latach 1690 - 1691 powstała kościelna wieża.  Remonty przeprowadzano m.in. w latach 1962, 1967 - 1970 i w 1995 r.

Klasztor Urszulanek Unii Rzymskiej (Prowincja Polska)

Klasztor pod wezwaniem św. Anieli, położony na wysokiej górze nad przełomem Nysy Kłodzkiej, zbudowano w latach 1913-16 jako filię i dom wypoczynkowy niemieckich urszulanek z Wrocławia. Otworzono tam w 1916r. szkołę gospodarczą dla dziewcząt, rozbudowywaną do 1929r. W listopadzie 1945r. dom przejęty został, na polecenie władz kościelnych, z rąk urszulanek niemieckich przez urszulanki polskiej prowincji.

Kościół świętej Barbary Kutná Hora

Kościół świętej Barbary– gotycka świątynia w  1995 wraz z innymi zabytkami miasteczka została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wymiary świątyni wynoszą 70 na 40 metrów. Jest jedną z atrakcji turystycznych miasteczka – przez turystów określana jest często jako "grzbiet brontozaura", "obóz tureckiego sułtana" albo "szczyty Andów patagońskich.

Kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela.

Kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela. To relikt dawnego klasztoru cystersów. Przeplata się w nim surowy gotyk z finezyjnym barokiem. Jak to możliwe? Wybudowany został w latach 1282-1320 w stylu gotyckim, ale w XVIII w. przebudował go w stylu barokowego gotyku jeden z najwybitniejszych czeskich architektów Jan Błażej Santiniego-Aichla.

Kaplica św. Marii Magdaleny w Kłodzku

Kaplica zajmuje północną część dawnego szpitala, z osobnym wejściem od ulicy. To skrzydło budynku zdobiła wysoka wieżyczka, w formie sygnaturki na dachu od strony ulicy, usunięta ok. 1970 r.
Kaplica przylega bezpośrednio do zespołu klasztornego Mniszek Klarysek (Franciszkanek), z dodatkowym wejściem obok ołtarza i jest pod ich opieką.  lokalizacja  Kłodzko 
ul. Łukasińskiego Waleriana  32

Kościół św. Jerzego i św. Wojciecha Kłodzko

Kościół jest jednonawową budowlą z rzędem kaplic od północy, zbudowaną w stylu późnobarokowym z elementami gotyckimi. Ma 50 m długości i 10 m szerokości. Wyposażenie wnętrza jest surowe i skromne, ponieważ pierwotne nie zachowało się do dnia dzisiejszego. Freski są współczesne, a stacje drogi krzyżowej wykonane z gipsu. Wieże nakryte są baniastymi hełmami z przeźroczami. Do kościoła prowadzą portale z 2 poł. XVIII w.

Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim

Na terenie Parku Szczytnickiego znajduje się również drewniany kościół z przełomu XVI i XVII wieku, pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Zbudowany przez cieśli ze Starego Koźla, tam też początkowo stał. W XVIII w. został przeniesiony do Kędzierzyna, a stamtąd w 1913 do Wrocławia, pod kierownictwem wrocławskiego architekta Theo Effenbergera. On też polecił ustawić przy kościele, obecny do dziś, średniowieczny krzyż pokutny, zrekonstruować drewniane podcienie i całość otoczył drewnianym płotem.

Kościół św. Jana Chrzciciela Piszkowice

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela wzmiankowany w 1384 r. , po pożarach i zniszczeniach wojennych często przebudowany (XVIII i XIX w.), swój obecny kształt w stylu klasycystycznym uzyskał w XIX w. Budowla jednonawowa z transeptem i wysoką wieżą na osi.

Kościół św. Piotra i Pawła Bożków

Pierwotny kościół wzmiankowany w 1352 r. Obecny kosciół barokowy został wzniesiony ok. 1708r. Jest orientowany, murowany, jednonawowy z półkolistym zamknięciem od wschodu, z kaplicą, kruchtą i klatką schodową do kaplicy kolatorskiej od północy, z piętrową zakrystią, kruchtą i kaplicą od południa, z wieżą od zachodu.

Kościół cmentarny św. Barbary Międzylesie

Przy ulicy Słowackiego wznosi się kościół cmentarny św. Barbary wzmiankowany już w 1350 roku i wybudowany dla osady kolonijnej. Obecnie nie jest to smukła budowla z 1491 roku, odbudowana w 1670 roku po spaleniu przez Szwedów Torstensona przybyłych z Budziszyna przez Czechy, w stylu barokowym.

Kościół parafialny Bożego Ciała Międzylesie

Kościół parafialny Bożego Ciała, pierwotny gotycki wzmiankowany był w 1350 roku, przebudowywany w 1560 roku, 1670-1671, a rozbudowany w 1695 roku; jest to obszerna jednonawowa budowla; wnętrze późnobarokowe; w prezbiterium znajduje się ambona w kształcie łodzi z masztem i żaglem wykonana w 1760 roku.

Kościół św. Marcina Roztoki

Kościół parafialny Św. Marcina, wzmiankowany w 1360 r. Obecny barokowy wzniesiony w pocz. XVIII w. Orientowany, murowany, z wieżą od zachodu, jednonawowy z trójbocznie zakończonym prezbiterium. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami wspartym na wewnętrznych skarpach zachowało barokowe wyposażenie związane najprawdopodobniej z warsztatem Michała Klahra Starszego.

Kościół św. Michała Archanioła Bystrzyca Kłodzka

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1336 roku, jednak jego najstarsza część (przęsła prezbiterium) pochodzą z lat 70 tych XIII wieku do których w początkach XIV wieku dobudowano korpus nawowy. Kościół rozbudowano w 1497 r., wznosząc nowe poligonalne zakończenie prezbiterium oraz dobudowując podobny chór odd południa.

Drwniany Kosciółłek Opolski

Kościół św. Wawrzyńca Krzeszówek

Kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca", wzmiankowany w 1362 r., rozbudowany w 1588 r. i w XVIII w. Murowany, orientowany o układzie dwunawowym, z prezbiterium zakończonym poligonalnie. Wewnątrz sklepienie sieciowe z XVI w., z boku od północy dostawiona kwadratowa wieża.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa - Duszniki Zdrój

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zbudowany w 1902 r. w stylu neogotyckim z czerwonej cegły, restaurowany w 1974 r. i 2000 r.

Broumov - klasztor benedyktynów

W roku 1213 król czeski Ottokar I z dynastii Przemyślidów podarował ziemie w rejonie dzisiejszego Broumova (północne Czechy) zakonowi benedyktynów z praskiego Břevnova. Po roku 1300 utworzono tu probostwo, a w miejscu ufortyfikowanego zamku gotyckiego zaczęto budowę klasztoru benedyktynów. W okresie wojen husyckich klasztor był kilkakrotnie oblegany, nie zdobyto go jednak nigdy dzięki mocnym murom obronnym. Obecny wygląd klasztor zawdzięcza przebudowie w latach 1728 – 1733 według projektu K.I. Dientzenhofera.

Kościół pw. św. Wacława w Broumovie

Wacława w Broumovie - należy do Broumowskiej grupy kościołów.

Kościół Wniebowstąpienia NMP Kościerzyce

Gotycki kościół pw. Wniebowstąpienia NMP, pierwotnie św. Jerzego, wzmiankowany w 1302r., obecny z XIV lub XV w. Przekształcony w wieku XVI. Przy wejściu drewniana chrzcielnica z XIII w. Wieża wieloboczna, w górnej części o konstrukcji szkieletowej. Na wieży drewniany zegar słoneczny.

Kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu

Kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława - pierwotnie klasztorny augustianów-eremitów, później franciszkański, późnogotycki kościół halowy w południowej części Starego Miasta we Wrocławiu .

Klasztor oo. Franciszkanów / Kościół parafialny św. Franciszka i św. Leonarda Duszniki Zdrój

Kościół parafialny, murowany, wzniesiony w 1926 r. w stylu neoklasycznym, w dogodnym miejscu, naprzeciw Parku Zdrojowego, ku zadowoleniu kuracjuszy, którzy nie musieli korzystać z kościoła w mieście. Wraz z nim zbudowano Klasztor oo. Franciszkanów. Całość zaprojektował architekt Alfred Trumpke. Kościół i klasztor został do wysokości pierwszego piętra wybudowany z bloków piaskowca. Klasztor w stanie surowym był gotowy do końca 1925r.

Kościół św. Marii Magdaleny Ścinawka Średnia

Kościół św. Marii Magdaleny powstał jako gotycki w XIV w. W latach 1738 - 1739 przebudowano go gruntownie w stylu barokowym. Świątynię otacza kamienny mur z XVIII w. z dwoma bramami.

Kościół św. Anny Zieleniec

Kościół wybudowany w 1902roku, powstał dzięki staraniom ks. Augustyna Grunda - proboszcza Zieleńca w latach 1890-1918. Został zbudowany z kamieni polnych - eratycznych, w stylu neoromańskim, w miejscu dawnej drewnianej świątyni z XVIII w. Konsekracji kościoła dokonał arcybiskup Pragi, kardynał Leon Skrbeński 4.X.1904 r.


 

Kosciół Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju

Pierwsze wzmianki o parafii w Dusznikach pochodzą z 1324 r., które mówią o proboszczu dusznickim Albrechcie. Z 1346 roku pochodzi wzmianka o kościele z ołtarzem św. Katarzyny. Około połowy XVI w. powstaje w miejscu dawnej, drewnianej świątyni kościół murowany. Jego prezbiterium to południowo-wschodnia kaplica obecnego kościoła.

Kościół śś. Piotra i Pawła Brzozowice

Kościół w stylu barokowym, przebudowany w 2 poł. XIX w. i restaurowany w 1913 r. Kościół jest otoczony murem wraz z bramą-dzwonnicą (2-kondygnacyjną).

Kościół św. Mikołaja Radochów

Pierwsze wzmianki o tutejszym kościele pochodzą z 1384 r.
Obecną świątynię wzniesiono w I poł. XVI w. i przebudowano w 1614 r. Kościół murowany, orientowany, jednonawowy z wieżą od zachodu i trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Nepomucen Jaszkowa Dolna

W  Jaszkowej Dolnej  w kościele pod wezwaniem  św. Jana Chrzciciela znajduje się za ołtarzem   głównym  z lewej strony   w tutejszym kościele, w jednym z okien od strony frontowej,   witraż z postacią Jana  Nepomucena,  towarzyszy mu z lewej strony   św Florian.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej

We wsi wznosi się kościół św. Jana Chrzciciela, d. prezbiterium gotyckiej świątyni z 1358 roku. Jej szczyt to łuk dawnej tęczy obudowany ścianą fasady, z wmurowanym bocznym portalem i datą 1569 oraz łacińskim napisem. W 1659 roku rozbudowany do obecnych rozmiarów, w 1793 roku przebudowany.