Mosty i wiadukty

Most kolejowy Bolesławiec

Budowa 1844-1846, projektant F.E. Gansel. W 1945 zniszczone zostały dwa przęsła i filar, do 1947 odbudowane w żelbecie (z licówką kamienną!).W tych latach usunięto też kładkę dla pieszych (!!). 1984-1985 podczas elektryfikacji usunięto kamienną balustradę. 35 przęseł, 489 m długości, 8 m szerokości, 22,5 m wysokosci, 7 najszerszych 15 m przęseł rozpościera się nad rzeką, 20 środkowych łuków osiąga szerokość 11,3 m, a 8 łuków skrajnych ma szerokość 5,65 m. Podobny jest na Nysie w Zgorzelcu.

Wiadukt kolejowy Strzegom

Wiadukt zbudowano w 1911 r.przy okazji przebudowy linii kolejowej Strzegom — Marciszów

Most zwodzony w Dziwnowie

Most zwodzony w Dziwnowie – most drogowy przez Cieśninę Dziwną w Dziwnowie w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.

Wiadukt kolejowy (Zdrojowisko / Jugowski Potok) 26,602 km

Długość mostu 148,4 metry. Wysokość toru jazdy nad doliną Jugowskiego Potoku 30 m. Most kształtem zbliżony do Czarnego Mostu w Nowej Rudzie - trzy ceglane filary z prześwitami i cztery kratownicowe przęsła z jazdą górą.

Most kolejowy na Bystrzycy Dusznickiej (Kłodzko / Książek)

Przed  sama   stacją   kolejową  Kłodzko Książek znajduje się  most kolejowy nad Bystrzycą  Dusznicką. Dwuczęściowe przęsło wykonane z  nitowanej  blachownicy podparte jest  na   kamiennym filarze z piaskowca i zakotwiczone w  przyczółkach  nadbrzeżnych.  Długość tego odcinka wynosi 44.20m, szerokość 4,80m,  wysokośc do lustra wody  4,40m.

Drogowy Most Składany Roztoki

Drogowy Most Składany - DMS-65 postawiony przez 2 Pułk Inżynieryjny Wojska Polskiego nr 1523 w lipcu 1997 roku po wielkiej powodzi. Most miał być tymczasowa przeprawową, ale jak to u nas bywa prowizorki trwają wiecznie.

Odbudowa linii kolejowej Ścinawka Średnia -Tłumaczów

Odbudowa 8 kilometrowego odcina torowiska podyktowane było uruchomieniem miejscowego kamieniołomu melafiru w Tłumaczowie. Rocznie ma się tu wydobywać 2 miliony ton urobku skalnego co by spowodowało rozjeżdżenie miejscowych dróg które i tak są w nienajlepszym stanie. Odbudowano od podstaw wiadukt drogowy i wiadukt rzeczny w Ścinawce. Zakładane jest także połączenie kolejowe z pobliskimi Czechami

Wiadukt kolejowy Moszczanka

Zniszczony wiadukt kolejowy w Moszczance podczas powodzi w 1903 roku. Został  odbudowany   w  nowej  formie widocznej  na   nowych i starych zdjęciach.  Znajduje się na wysokim nasypie  z kamiennymi przyczółkami   nad drogą  i potokiem.

Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381

Głównym celem wybudowania obwodnicy jest usprawnienie ruchu samochodowego przez Nową Rudę. Ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza zabudowę mieszkalną miasta. Nastąpi znaczne usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy Kłodzkiem i Wałbrzychem. Celem bezpośrednim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie prędkości przejazdowej, ograniczenie oddziaływania układu komunikacyjnego na środowisko naturalne, a w szczególności ograniczenie emisji spalin oraz hałasu w centrum miasta.

Przepust nad ulicą Dworcową 39,500 km

W  Głuszycy Górnej   za wiaduktem kolejowym a  przystankiem kolejowym głuszyca znajduje się przepust  kolejowy nad   ulicą Dworcową

Most drogowy Polanica Zdrój

Most drogowy przy ulicy Wojska Polskiego w Polanicy Zdroju w kierunku na Szczytną przed wiaduktem kolejowym. Most został doszczętnie uszkodzony podczas powodzi w 1998 roku. Odbudowana nowa wersje mostu widzimy w stanie obecnym na zdjęciach.

Estakada Kłodzko

Estakada o długości 700 m nad doliną Nysy Kłodzkiej przez którą prowadzi obwodnica trasy-8.

Mosty Pomorskie i Elektrownia Wodna Północna we Wrocławiu

Mosty Pomorskie - zespół trzech wrocławskich mostów (Północny, Środkowy i Południowy) łączących północny i południowy brzeg Odry ze znajdującą się pomiędzy nimi Kępą Mieszczańską. Przeprawa z południowego brzegu Odry na Kępę Mieszczańską istniała w tym miejscu już w XIV wieku i związana była z wybudowanymi tu, na południowej odnodze Odry, młynami.

Kładka Słodowa

Most składa się z przęsła głównego nad korytem rzeki (rozpiętość 48 m,  49 m, a nad nurtem rzeki 30,69 m oraz pochylni, schodów i ramp komunikacyjnych, wykonanych z żelbetu, na obu brzegach przekraczanej rzeki.

Wiadukt kolejowy Ratno Dolne

Linia kolejowa nr 327 odc. Ścinawka Średnia - Radków

Heuscheuergebirgsbahn. Odcinek dawnej   kolejki  Stołowogórskiej w kierunku  do  Dzierżoniowa.  Wybudowana w latach  1902-03.  Zlikwidowana w roku 1999.  Torowiska ze złomowano pozostały tylko  śliczne wiadukty kolejowe i dawne budynki stacyjne. 

Most Piastowski w Świnoujściu

Most Piastowski w Świnoujściu – most łączący dzielnice Karsibór i Ognicę (wyspę Karsibór z wyspą Wolin). Jedyny most rozpięty przez Starą Świnę. Przy długości 380,5 m ma jedną jezdnię o szerokości zaledwie 425 cm.

Molo w Międzyzdrojach

Molo w Międzyzdrojach – pomost o długości 395 m wychodzący w głąb Morza Bałtyckiego z plaży w Międzyzdrojach. Ma także status przystani morskiej.

 

Most drogowy w Bardzie

Most   wybudowano    pomiędzy  starym kamiennym mostem a wiaduktem kolejowym   nad rzeką Nysą Kłodzką.

Most drogowy Kłodzko Zagórze

Most drogowy    w Kłodzku zagórzu  na ulicy Wielisławskiej  w kierunku na  Wielisław Stary Nad  rzeką  Bystrzycą  Dusznicką .  Konstrukcji stalowej   z prostokątną   kratownicą  z dwoma  kamiennymi przyczółkami.   

Most drogowy Kłodzko Nowe

Most drogowy    w Kłodzku Nowym na Ulicy Doktora Janusza Korczaka. Nad  rzeką  Bystrzycą  Dusznicką

Mosty Młyńskie we Wrocławiu

Zespół dwóch mostów (Południowy 27,8 m długości i Północny 36,6 m) przerzuconych nad odnogami Odry Północnej (Odra Północna, Kanał Młyna Maria), oddzielającej Wyspę Piasek od prawego brzegu rzeki. 

Most Piaskowy we Wrocławiu

W roku 1861 powstała nowa jednoprzęsłowa nitowana konstrukcja stalowa mostu wg projektu Ernsta Ubera zrealizowanego przez zakłady metalowe Gustava Ruffera. Kratownicowe stalowe dźwigary oparte o przyczółki licowane granitem i klinkierem niosły drewniany pomost. System stalowych kratownic nawiązywał do szesnastowiecznej kratownicy drewnianej.

Wiadukt kolejowy Głuszyca Górna

Wiadukt na linii 286 Kłodzko - Wałbrzych Głuszycy Górnej zbudowany na 39 kilometrze, rok budowy 1878
dwutorowy,wsparty na 3 filarach, wysokość ok.15 m, długość - 149 m.

Most nad Kamiennym Potokiem na ulicy Złotej

Kamienny most   przy ulicy Złotej w Szczytnej pochodzi  z roku 1912.  

Wiadukt (Kłodzko / Nysa Kłodzka)

Pierwszy most kolejowy na linii Kłodzko Gł. - Wałbrzych Gł. Położony jest przy wyjeździe ze stacji Kłodzko Gł. nad rzeką Nysą Kłodzką. Przyczółki mostu wyposażone są w ceglane umocnienia, służące w przeszłości za wartownie. Kratowa część nośna,

Wiadukt kolejowy w Polanicy 11,880km

Wiadukt kolejowy w okolicy Piekielnej Doliny 15,9 km, wznosi się nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i lokalną drogą z Polanicy-Zdroju do Szczytnej. W 1910 roku dwa kratownicowe przęsła o konstrukcji parabolicznej w wyniku przebudowy całej linii w celu podwyższenia parametrów technicznych, zostały zastąpione prostymi kratownicami. Wspierają się one na dwóch kamiennych przyczółkach i jednym filarze. Długość całej konstrukcji wynosi 65,9 m, a wysokość w świetle 8,5 m.

"Wiszący Most" - wiadukt jednoprzesłowy

Wiadukt wiszący sowiogórskiej kolejki zębatej - Wiadukt i wąwóz pod nim powstały ponad 100 lat temu jako część trasy Kolei Sowiogórskiej (Eulengebirgsbahn), łączącej obie strony Gór Sowich, kopalnie Nowej Rudy z zagłębiem włókienniczym Dzierżoniowa, Bielawy i Pieszyc. W 1900r. otwarto pierwszy odcinek trasy (Pieszyce - Srebrna Góra Miasto), zaś w 1902r. odcinek Srebrna Góra - Ścinawka Średnia. Na trasie Srebrna Góra - Nowa Wieś Kłodzka ze względu na duży nachył terenu zastosowano unikatowy w skali Śląska system kolejki zębatej.

Wiadukt w Lewinie Kłodzkim

Kamienny wiadukt w Lewinie Kłodzkim , zbudowany w roku 1903 (27 m wysokości i 120 m długości) najpiękniejszy wiadukt ziemi kłodzkiej ponad ruchliwą drogą do Kudowy-Zdroju.