Sudety Wschodnie

Domek Książęcy Prinzenhäuschen Masyw Śnieżnika

Domek Książęcy Prinzenhäuschen w Masywie  Śnieżnika nieistniejące już schronisko  z  szkółką narciarską. W okresie  wojennym  szkoliła się tu  młodzież  z  Hitlerjugend jak  i  górskie jednostki Wermachtu. Po wojnie obiekt spłonął w niewyjaśnionych  okolicznościach  jak wiele innych  górskich obiektów. 

Źródło Marianna Kletno

Źródełko nazwane na cześć Marianny Orańskiej, wypływa z odwiertu z głębokości 120 metrów wykonanego w roku 1955 podczas poszukiwania złóż fluorytu. odwiertu w wypływające z prędkością 6l/s okresowy podziemny przepływ wody wynosi około 5-7 lat . Źródełko znajduje się z lewej strony przy drodze w kierunku jaskini Niedźwiedziej