Płazy

Kumak górski Bombina variegata

Kumak górski Bombina variegata – gatunek płaza z rodziny kumakowatych, blisko spokrewnionego z kumakiem nizinnym.

Ropucha szara, ropucha zwyczajna Bufo bufo

Gatunek płaza, największa z żyjących w Polsce ropuch. U tego gatunku dymorfizm płciowy pod względem wielkości ciała jest najwyraźniej zaznaczony wśród polskich ropuch.