Krzyże pokutne

Krzyże pokutne

Krzyże pokutne to monolityczne, proste i surowe kamienne formy w kształcie krzyża wznoszone przez zabójców w miejscu popełnionego morderstwa. Zwyczaj ten przywędrował do Polski z zachodu, a panował w niej prawdopodobnie od XIII w. do poł. XIX w. Na przestrzeni wieków krzyże zmieniały swój wygląd oraz formę. Obszar ich występowania sięga od północy Włoch po Skandynawię. W Europie istnieje ok. 7000 krzyży, w tym. ok. 4000 w Niemczech. Największym tego typu obiektem w Europie jest Krzyż pokutny w Stargardzie

Krzyż Georga Aulicha - Szczytna/Borowina

Krzyż Georga Aulicha Ponad metrowej wielkości kamienny krzyż z piaskowca jest przechylony i złamany w trzonie. Upamiętnia miejsce tragicznej śmierci drwala Georga Aulicha który został przywalony przez drzewo 26 lipca 1707 roku. Inskrypcja na kamieniu brzmi: „A:1707 DEN 26 JULI(I) IST GEORG AULICH VON (?EM) BAUMER SCHLAGEN”

Krzyże pokutne - Zamek Grodno

Krzyże kamienne stojące w sieni zamku Grodno w Zagórzu Ślaskim. Pierwszy (z prawej) - 81 x 77 x 20 cm - został przeniesiony ze Stanowic do Muzeum w Świdnicy (po rozbiórce muru majątku w Stanowicach gdzie był wmurowany na prawo od wejścia); od 1986 r. na zamku. Drugi krzyż - 61 x 49 x 21 cm - został przeniesiony z Żerkowa, gdzie leżał kilka metrów od drogi do stacji kolejowej w Łosocicach; wg legendy związany z zamordowaniem jednego z miejscowych chłopów przez handlarza bydłem.

Krzyż pokutny w Ząbkowicach

W Ząbkowicach na trawniku przed    Izbą Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego znajdziemy  krzyż pokutny.

Kapliczki pokutne

Kapliczka pokutna znajdująca się w Jaszkowej Górnej, przy domu nr 29. Kamienna kapliczka pokutna w piaskowcu z wnęką na szczycie wieńczącą czworoboczny słup. Relikt dawnego prawa karnego, została wkłuta w 1695 roku. Pod wnęką charakterystyczny znak krzyża wpisanego w koło. Słup kapliczki jest osadzony na kole młyńskim.

Krzyż pokutny w Kłodzku

Krzyż pokutny znajduje się na terenie cmentarza komunalnego, od strony ul. Dusznickiej. Jest swoistym pomnikiem średniowiecznego prawa - wykuto na nim dzidę, prawdopodobne narzędzie zbrodni.

Barokowy zespół pielgrzymkowy w Szalejowie Dolnym

Pierwszą procesję do tutejszej kaplicy św. Anny poprowadzili jezuici w 1628 roku. Obecny, barokowy zespół pielgrzymkowy, wzniesiono w latach 1731-1732 z inicjatywy Gotrfyda Wedingera - rektora kolegium jezuickiego w Kłodzku. Składa się on z dwóch sąsiadujących z sobą kaplic.

Pręgierz - krzyż pokutny w Rogowie Sobódzkim

Pręgierz, datowany na 1555 r., jeden z najwyższych na Śląsku, ma około 5 m wysokości i 122 cm obwodu. Wykonany z czerwonego piaskowca, ma ozdobne zwieńczenie w stylu wczesnego renesansu. Zachowały się kółka żelazne do przykuwania skazańców.