Pałace

Pałac Wiadrów

Pałac otoczony fosą, w którym mieszczą się obecnie zamurowane przejścia podziemne. W tych piwnicach była także studnia, gdzie właściciel pałacu czerpał wodę. W latach 60. XX wieku, w trakcie remontu pałacu, studnia została zasypana. Pałac aktualnie należy do prywatnego przedsiębiorcy rolniczego

Pałac królewski we Wrocławiu

Pałac królewski we Wrocławiu, także pałac Spätgenów we Wrocławiu lub zamek królów pruskich, zespół pałacowy stanowiący od XVIII do XX wieku wrocławską rezydencję pruskich królów z dynastii Hohenzollernów, obecnie siedziba Muzeum Miejskiego Wrocławia (w tym Muzeum Sztuki Medalierskiej).

Zespół pałacowy Pomianów Dolny

Pałac Kondratowice Schloss Kurtwitz

Pałac został wzniesiony w I połowie XVIII w, częściowo zmodernizowany w XIX w, remontowany w 1973, przebudowany w latach 1978-1979 r. Zbudowany na planie podkowy o neobarokowym podziale architektonicznym elewacji z pilastrami stojącymi na parterze.

Pałac Velké Losiny

Velké Losiny (niem. Groß Ullersdorf) to gmina wiejska i wieś w powiecie Šumperk, w kraju ołomunieckim, w pobliżu Jesioników. Historycznie położona jest na terenie Moraw. Miejscowość zaliczana jest do czeskich uzdrowisk.

Pałac Kamieniec Schloss Kamitz/Kamnitz

Po 1945r. dobra rodziny von Seherr-Thoss zostały znacjonalizowane. Pałac i folwark w Kamieńcu użytkowany był przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dawna rezydencja do 2005r. pełniła funkcję budynku mieszkalnego. W 2009r. zdewastowany zabytek przeszedł w ręce prywatne, w maju 2011r. rozpoczął się jego generalny remont. W przyszłości obiekt będzie pełnił funkcje hotelowe i mieszkalne. Pałac wraz z otaczającym go parkiem są ogrodzone, wejście na teren możliwe za zgodą właścicieli. Postęp prac można śledzić na bieżąco na profilu obiektu na Facebooku.

Pałac Schloss Wölfelsdorf Wilkanów

Pałac w Wilkanowie (dawniej: Wölfelsdorf) w stylu barokowym powstał prawdopodobnie w latach 1681 – 1684, w wyniku przekształcenia renesansowego XVI–wiecznego dworu w letnią rezydencję hrabiowskiego rodu von Althann z Międzylesia. Z inicjatywy Michaela Wenzela II von Althmanna, autorem projektu nowej siedziby był Jacob Carove. Kolejne rozbudowy miały miejsce ok. 1700 oraz 1730 r.

Dwór w Konradowie

Dwór w Konradowie (niem.: Hof in Konradswalde) - zabytkowy barokowy dwór w Konradowie na ziemi kłodzkiej z końca XVIII wieku.

Pałac w Słupcu

Pałac   w Słupcu   dzielnicy Nowej Rudy nie doczekał się  do  naszych czasów.  Przebudowany   w  1685 roku.  Do 1701 r. należał do rodu von Morgante, którzy sprzedali majątek z pałacem Josefowi Antonowi Pilati von Thassaul.

Pałac Goszyce (dawny) ulica Zamkowa Kłodzko

Rejon obecnej ulicy Zamkowej w Kłodzku to dawna wieś Goszyce, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1337 roku. Około 1711 roku powstała tam okazała barokowa rezydencja z II - kondygnacyjnym pałacem o bogato dekorowanych elewacjach i narożnymi wieżami. Budowlę poprzedzał reprezentacyjny dziedziniec i ozdobny ogród w stylu francuskim.

Pałac Wallissów

Budowla barokowa typu miejskiego. Pałac należał w 2-giej połowie XVII i XVIII w do rodziny baronów von Wallis. Od 1798 roku mieściło się tam starostwo Hrabstwa Kłodzkiego. Od 1849-1898 Sąd Okręgowy i Krajowy. Szkoła  i muzeum obecnie budynek mieszkalny.

Pałac Szalejów Dolny

Pałac w Szalejowie Dolnym zbudowany został prawdopodobnie w wieku XVII, niestety nie ma o tym fakcie zbyt wielu informacji w źródłach. Wiadomo, że w 1597 roku miejscowość przeszła w ręce kolegium jezuickiego z Kłodzka i pozostała w ich posiadaniu aż do roku 1787 kiedy to po kasacji majątków jezuitów ziemie te przejął skarb państwa.

Pałac w Ołdrzychowice Kłodzkie

Dwór w Ołdrzychowicach Kłodzkich wzmiankowany jest na 2. połowę XVI w., jednak jego początki sięgają znacznie dalej – XIV w. Pierwszy właściciel wsi, Hanko Knoblauchsdorf, starosta kłodzki i asesor sądu lennego, prawdopodobnie był fundatorem w tym miejscu wieży obronno-mieszkalnej, która stanowić miała siedzibę jego rodu. Wzniesiono ją prawdopodobnie między 1348 a 1366 r

Pałac Osiek

Pałac rodziny von Koenigsdorf. Późny barok, przebudowa (dziedziniec i wnętrza; 1877-1983), Alexis Langer. Ogromne gospodarstwo przy pałacu. Założenie dospodarstwa: oficyny, klasycyzm, ok. 1800, brama folwarczna, park krajobrazowy z neogotycką kaplicą grobową, projekt. A. Langer.  Obecnie niszczeje 

Pałac w Rysiowicach

Pałac z końca XIX wieku o eklektycznym charakterze z elementami neoromanizmu, neogotyku i neorenesansu tzw. styl niderlandzko-francuski. Zbudowany ok. 1880 r. z inicjatywy hrabiny Konstancji Róży von Ingenheim. Czworoboczne, jednopiętrowe założenie z niewielkim wewnętrznym dziedzińcem. Wysokie, strome dachy bogato zdobione lukarnami. W narożu budowli okrągła baszta. Obecnie restaurowany przez prywatnego inwestora.

Zespół pałacowo-parkowy Bożków

Pierwsza wzmianka o Bożkowie pochodzi z 1348 r. W początkach renesansu został wybudowany pałac, od ok. 1520 w posiadaniu rodziny von Raueck. W XVI w. Po wojnie czesko-palatynackiej posiadłość została skonfiskowana i oddana przybocznemu lekarzowi cesarza, Casparowi Jäschke von Eisenhut.

Zamek w Pszczynie

Zamek w Pszczynie – dawna rezydencja magnacka w Pszczynie na Górnym Śląsku, powstała w XI lub XII w., od tego czasu wielokrotnie przebudowywana. W średniowieczu własność między innymi książąt opolsko-raciborskich, książąt opawskich i książąt cieszyńskich. W latach 1548–1765 należał do śląskiego rodu Promnitzów, 1765–1847 książąt Anhalt-Köthen-Pless a od 1847 książąt Hochberg von Pless z Książa.

Pałac Wieliczna

Wilanówka ( Wieliczna ) znajduje się około 20 km na południe od Strzelina, nieodpodal Jagielnicy. Pierwotnie dobro szlacheckie z Cierpic - Koschembahrschen - należało do końca XIX wieku do pana Reichel. Analizując książkę adresową z 1921 roku znajdujemy wpis jakoby do owego dobra szlacheckiego należały również pola z Sarb, nad którymi pieczę sprawował pan Zarembowicz. Wertując kolejne stronnice opasłych tomów, odnajdujemy wpis iż w 1937 roku, właścicielem owego dobra został Ryszard Kühnel z Wrocławia, który został gospodarzem Wilanówki aż do 1945 roku.

Dwór w Nieszkowice

We wsi Nieszkowice znajdują się ruiny pałacu  wzniesionego w średniowieczu. W XVI i XVII w. został on przebudowany w stylu renesansowym. Całość pałacu  w Nieszkowicach opiera się na planie podkowy, ponadto budowlę otaczała sucha fosa.  Obecnie ruina

Pałac Białobrzezie

Pierwotny budynek pałacu, wzniesiono prawdopodobnie w 4. ćw. XV w., na siedzibę książęcego urzędu podatkowego. Przebudowa renesansowa podjęta w latach ok. 1553-1560 przez księcia legnickiego Fryderyka II i przeprowadzona przez Giovanniego i Giovanniego Batistę Parrów. Druga faza renesansowej przebudowy w latach ok. 1570-1582. W jej wyniku obiekt otrzymał nowy detal architektoniczno-rzeźbiarski oraz artykulację naroży bryły w postaci boni. Na osi ryzalitu, pomiędzy drugą i trzecią kondygnacją, wtórnie wmurowane piaskowcowe - tablica z ok. 1570 r. z kartuszem herbowym Piastów i poniżej nadproże z 1553 r. z inskrypcją „VERBVM. DOMINI. MANET. IN. ĆTERNYM. 1553".

Zamek Kapitanowo Ścinawka Średnia

Renesansowy dwór w Ścinawce Średniej powstał w latach 1505-10 z fundacji ówczesnych właścicieli von Rattonitzów. Pierwotnie była to wieża mieszkalno-obronna o wymiarach 12,5x15,5 m z południowym alkierzem. W latach 1540-60 dwór zostaje powiększony o drugi budynek o formie trapezu i dwa alkierze oraz klatkę schodową. Kolejne rozbudowy następują w latach 1570-96.

Pałac w Damnicy i palma

Pałac  pochodzi z 1871 roku. Został on zbudowany na zlecenie Richarda von Blankensee według projektu Gustava Koehlsbaha. Przyszły właściciel, baron Karol von Gampa w 1890 poślubił córkę Klarę Fridricha Bayera - założyciela koncernu chemiczno-farmaceutycznego.  Majątkiem władał do swojej śmierci w 1918 roku; potem jego żona (do śmierci w 1938), a następnie ich najstarsza córka Ilse wraz z mężem Karlem Armsterem.

Pałac Jeleniów

Pałac w stylu barokowym powstał w 1788, w wyniku przebudowy dawnego dworu. W XIX w. dobudowano wieżę w stylu "italizującym" na skrzydle pd-wsch.

Pałac Schloss Eisersdorf Żelazno

Pierwotny pałac barokowy, pochodzący z lat 1797-1798, został rozbudowany w stylu neobarokowym (1869-1871) przez Karla Schmidta dla Hugona von Löbbecke. Ponownie był powiększany w 1883 i ok. 1903, remontowany w latach 1970-1978. Murowany, dwuskrzydłowy z cylindryczną wieżą w narożniku południowo-zachodnim,

Dwór von Münchhausenów Żelazno

Eklektyczny pałac, z przewagą neorenesansowych detali wzniesiono w drugiej połowie XIX w. Przebudowany na przełomie XIX i XX w. i prawdopodobnie w drugiej połowie XX w. Budynek murowany z cegły, potynkowany, założony na skomplikowanym rzucie, zbliżonym do litery „L”, trzykondygnacjowy, nakryty niskim czterospadowym dachem.

Pałac Wolany

Niemiecka nazwa miejscowości pochodzi od jej dawnego właściciela, cesarskiego feldmarszałka Georga Oliviera hrabiego von Wallis. On to zbudował tu w 1735 r. pierwszy pałac. Zawierał on 63 duże pokoje i wielka salę balową. Rezydencja spłonęła kompletnie w 1827 r.

Pałac w Wierzbnej

Późnobarokowy pałac, wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku, później przebudowany w 1895 roku. Pałac posiada dwie kondygnacje i jest kryty dachem dwuspadowym. Pierwotny dwór powstał pod koniec XV w. Był wówczas siedzibą kasztelana.....

Pałac w Krzyżowej

Pałac w Krzyżowej jest jednym z ciekawszych miejsc na Dolnym Śląsku, położony koło Świdnicy dziś jest tylko pozostałością po tym co minęło,czasem jeszcze tylko słychać gdzieniegdzie szept przytłumionych rozmów, rozmów , które dotyczyły ważnych spraw nie tylko dotyczących Dolnego Śląska ,ale także całego świata. To właśnie tu przez długi czas rezydowała jedna z najsilniejszych i najbardziej zasłużonych dla Niemiec rodzin- rodzina Moltków.

Zamek w Mosznej

Zamek  w Mosznej - 100-letni Zespół Pałacowo Parkowy w Mosznej o powierzchni 200 ha wpisany jest do rejestru zabytków. Stanowi obiekt o znaczeniu historycznym i artystycznym. W latach 1866 - 1945 właścicielem Mosznej była rodzina von Tiele Wincklerów.

Pałac w Szczytnej

Szczytna- Pałac w stylu neobarokowym z poł. XIX w. Spokojna elewacja frontowa posiada silnie zaakcentowany ryzalit wejściowy wykonany w "wielkim porządku" Od 45 roku mieści się szkoła. Pałac powstał na miejscu dawnego renesansowego dworku z 1545r.